MUZEUM PONOWNIE OTWARTE

Pracujemy w nowym reżimie sanitarnym!

Wnętrza Muzeum zostały przygotowane dla zwiedzających, są zdezynfekowane, w recepcji pojawiła się szklana przegroda, zainstalowaliśmy też przepływową lampę UV-C, która na bieżąco dezynfekuje powietrze (promieniowanie niszczy wirusy, bakterie i grzyby).

Wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu placówki - każdy zwiedzający musi przy wejściu przemyć dłonie środkiem odkażającym, musi mieć maseczkę i zachować dwumetrowy dystans od innych (obcych) zwiedzających.

Ograniczamy też liczbę osób na ekspozycji.

__

We work in a new sanitary regime!

Museum interiors have been prepared and are constantly disinfected. We have also installed a special UV-C lamp which continually decontaminates the air. Each of our guests must disinfect their hands, wear protective mask and keep 2 meters distance from other visitors.

We have also introduced limits regarding the number of visitors.

___

26/06/2020

 

 

🌞LATO W MUZEUM_2020🌞
Zapoznaj się z naszą letnią, specjalną ofertą edukacyjną dla grup zorganizowanych!

26/06/2020

 

 

ŚRODA 
DLA SENIORA
Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem w każdą ostatnią środę miesiąca o 14:00, tylko dla osób 60+, obowiązują zapisy telefoniczne.

01/09/2017

aktualne wystawy_ curent exhibitions
W świecie dawnych domków dla lalek_In the Bygone World of Doll’s Houses

wystawa stała_permanent exhibition

Zabawki sakralne_
Religious Toys

wystawa stała_permanent exhibition

Nie tylko Bazyliszek -
Współczesne interpretacje legend warszawskich w miniaturze_
Not only Basilisk -  Contemporary interpretations of warsaw legends in miniature.

wystawa czasowa_temporary exhibition

godziny otwarcia
_opening hours
z ostatniej chwili_ latest news

 o nas _about us 

Nostalgiczna wyprawa w przeszłość dla dzieci w wieku od 5 do 105 lat.

 

Zapraszamy do najbardziej tajemniczego i urzekającego Muzeum w Polsce.

Ponad 150 historycznych domów, sklepików i pokoi dla lalek. Unikatowa kolekcja zabawek sakralnych. Dziesiątki uroczych wnętrz, tysiące maleńkich drobiazgów. Niezliczona ilość godzin wspaniałej zabawy, która dawno przeminęła, ale której czar urzeka nas do dziś.

Zachwyt, zaduma i wspaniała inspiracja do własnej twórczości - to właśnie Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie. 

 

 

A nostalgic journey to the past for children aged 5 to 105.

Welcome to the most mysterious and enchanting Museum in Poland. 

Over 150 historical houses, shops and rooms for dolls. A unique collection of sacral toys. Dozens of charming interiors, thousands of tiny little bits and pieces.  Endless hours to spend on a fascinating hobby of bygone days, but whose  charm captivates us to this day.

Fascination, day-dreaming and amazing inspiration for your own creativity - this is what The DollHouse Museum in Warsaw is.

Codziennie_Daily
 09:00 - 19:00

Muzeum jest czynne codziennie  9:00-19:00

z wyjątkiem dni:

  • 1 listopada 2020

  • 23,24,25,26 grudnia 2020

  • 31 grudnia 2020 - czynne w godz. 9-16

  • 1 stycznia 2021

The Museum is open every day 9:00-19:00, except:

  • November 1, 2020

  • December  23, 24, 25, 26, 2020

  • December  31, 2020,  open 9:00-16:00

  • January 1, 2021

tu jesteśmy
_we are here
Muzeum Domków dla Lalek _The Dollhouse Museum 

Pałac Kultury i Nauki

Dziedziniec Wewnętrzny

pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

muzeum@MuzeumDomkow.pl

Palace of Coulture and Science

Inner courtyard

pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

muzeum@MuzeumDomkow.pl

MUZEUM DOMKÓW DLA LALEK W WARSZAWIE   muzeum@MuzeumDomkow.pl

  • Facebook Clean