MUZEUM DOMKÓW DLA LALEK W WARSZAWIE   muzeum@MuzeumDomkow.pl

  • Facebook Clean
13 LISTOPADA 2019
Dostęp do Muzeum będzie utrudniony - wejście na dziedziniec wewnętrzny PKiN będzie dostępne tylko z holu głównego i przez bramę wjazdową przy Pałacu Młodzieży.
NOVEMBER 13, 2019
Difficulties in access to the Museum: the entrance to the inner courtyard of the Palace of Culture and Science will be possible only from the side of the main hall and through the entrance gate at Pałac Młodzieży side.

12/11/2019

 
 
11 LISTOPADA 2019
Muzeum będzie otwarte w godzinach 9-19.
NOVEMBER 11, 2019
The Museum will be open from 9-19.

08/11/2019

Z KLASĄ W MUZEUM
Zapoznaj się z naszą bogatą ofertą edukacyjną dla grup zorganizowanych!

12/01/2018

 

 

ŚRODA 
DLA SENIORA
Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem w każdą ostatnią środę miesiąca o 14:00, tylko dla osób 60+, obowiązują zapisy telefoniczne.

01/09/2017

aktualne wystawy_ curent exhibitions
W świecie dawnych domków dla lalek_In the Bygone World of Doll’s Houses

wystawa stała_permanent exhibition

Zabawki sakralne_
Religious Toys

wystawa stała_permanent exhibition

Nie tylko Bazyliszek -
Współczesne interpretacje legend warszawskich w miniaturze_
Not only Basilisk -  Contemporary interpretations of warsaw legends in miniature.

wystawa czasowa_temporary exhibition

godziny otwarcia
_opening hours
Codziennie_Daily
 09:00 - 19:00

Muzeum jest czynne codziennie  9:00-19:00

z wyjątkiem dni:

  • 19, 20, 21, 22 kwietnia 2019

  • 1 listopada 2019

  • 23, 24, 25, 26, 31 grudnia 2019

  • 1 stycznia 2020

The Museum is open every day except:

  • April 19, 20, 21, 22 , 2019

  • November 1, 2019

  • December  23, 24, 25, 26, 31, 2019

  • January 1, 2020

z ostatniej chwili_ latest news

 o nas _about us 

Nostalgiczna wyprawa w przeszłość dla dzieci w wieku od 5 do 105 lat.

 

Zapraszamy do najbardziej tajemniczego i urzekającego Muzeum w Polsce.

Ponad 130 historycznych domów, sklepików i pokoi dla lalek. Unikatowa kolekcja zabawek sakralnych. Dziesiątki uroczych wnętrz, tysiące maleńkich drobiazgów. Niezliczona ilość godzin wspaniałej zabawy, która dawno przeminęła, ale której czar urzeka nas do dziś.

Zachwyt, zaduma i wspaniała inspiracja do własnej twórczości - to właśnie Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie. 

 

 

A nostalgic journey to the past for children aged 5 to 105.

Welcome to the most mysterious and enchanting Museum in Poland. 

Over 130 historical houses, shops and rooms for dolls. A unique collection of sacral toys. Dozens of charming interiors, thousands of tiny little bits and pieces.  Endless hours to spend on a fascinating hobby of bygone days, but whose  charm captivates us to this day.

Fascination, day-dreaming and amazing inspiration for your own creativity - this is what The DollHouse Museum in Warsaw is.

tu jesteśmy
_we are here
Muzeum Domków dla Lalek _The Dollhouse Museum 

Pałac Kultury i Nauki

Dziedziniec Wewnętrzny

pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

muzeum@MuzeumDomkow.pl

Palace of Coulture and Science

Inner courtyard

pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

muzeum@MuzeumDomkow.pl