Fundacja Belle Époque powstała, aby propagować wiedzę i świadomość społeczeństwa odnośnie roli zabawek i zabawy w historii cywilizacji, ze szczególnym uwzględnieniem domków dla lalek i miniatur jako dokumentu dawnych czasów, bogatej dziedziny sztuki i rzemiosła, zjawiska kulturalno-społecznego i edukacyjnego.

FUNDACJA

Rolą Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek, które Fundacja prowadzi, oprócz funkcji edukacyjno-wystawienniczej, są działania z zakresu ochrony i konserwacji dawnych zabawek - w szczególności polskich; stanowiących dorobek dziedzictwa kulturowego i narodowego. Ważna rolę będą odgrywały także działania propagujące twórczość hobbystyczną i rzemiosło około-zabawkarskie, a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy znawcami przedmiotu, kolekcjonerami i pasjonatami a odbiorcami masowymi.

Założycielką i fundatorem organizacji jest Aneta Popiel-Machnicka, kolekcjonerka i restauratorka dawnych domków dla lalek, prekursorka działań zmierzających do upowszechnienia tego zjawiska w Polsce, autorka kilkunastu wystaw tematycznych i kolekcji, która tworzy trzon ekspozycji Muzeum.

 

W Zarządzie i Radzie Fundacji zasiadają osoby związane z szeroko rozumianą tematyką około-domkową; artyści, architekci, projektanci wnętrz i graficy.

Celami Statutowymi Fundacji są: inicjowanie, kreowanie, wspomaganie organizacyjno-rzeczowe wszelkich działań związanych z rozwojem twórczości artystycznej oraz promocją szeroko pojętej kultury, sztuki i turystyki, poprzez organizację i wsparcie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju kultury.

 

Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

 

Narodowego.Zachęcamy do zapoznania się z pełnym zapisem Statutu Fundacji .

Żyjemy w dobie szybkiego i bezmyślnego konsumpcjonizmu. Na szczęście coraz więcej osób dostrzega, jak ważne jest to, by w tym pędzącym w zawrotnym tempie świecie mieć prawdziwą, głęboką świadomość siebie samego, swoich marzeń i pragnień. Jak istotne jest to, by umieć budować więź między pokoleniami, uwieczniać historię własnej rodziny, umacniać jej odrębną tradycję. W końcu to, by umieć pielęgnować swoje własne wspomnienia i mieć rzeczywisty wpływ na wspomnienia ważnych dla nas osób.

 

Domy dla lalek znakomicie się do tego nadają - pozwalają bowiem na twórcze, czasem zaskakujące pomysły, łączenie elementów przeszłości i teraźniejszości, na współpracę w grupie – rodziny, znajomych, czy kolegów z klasy

Na podstawie wieloletniego doświadczenia możemy żywić przekonanie, iż działania Fundacji staną się dla wielu osób swoistym odkryciem i natchnieniem,  i że magia miniatur zachęci do kreatywnej pracy twórczej – zarówno dzieci jak i dorosłych, i że dzięki inspiracji płynącej z ekspozycji czy warsztatów, powstaną domki, które przechodząc z pokolenia na pokolenie, staną się długowieczną rodzinną pamiątką i dadzą twórcom ogromną radość i satysfakcję tworzenia.

 

No i powiedzmy sobie wprost- na spełnienie marzeń z dzieciństwa nigdy nie jest za późno, prawda?

Serdecznie zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem i kolekcjonowania domków dla lalek, a także tematyką starych zabawek i różnorodnych gier czy układanek.

FUNDACJA BELLE ÉPOQUE

ul. Krzywe Koło 2/4

00-270  Warszawa

 

KRS 0000564993

NIP 7010503893

REGON 362322507

 

Nr konta PLN83 1750 0012 0000 0000 3079 3781

 

Nr konta EUR (wpłaty walutowe)30 1750 0012 0000 0000 3106 7693

fundacja@belleepoque.pl

www.belleepoque.pl

nasze nagrody