top of page
logo Z KLASA W MUZEUMm.png

bezpłatne lekcje muzealne  

dla uczniów szkół podstawowych z małych miejscowości  

2023_dofinans_KulturaDostepna_PION_www.jpg

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

 Kto może wziąć udział w Programie? 

Program edukacyjny "Z klasą w Muzeum" jest skierowany do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, w tym do grup dzieci-uchodźców z Ukrainy i grup mieszanych polsko-ukraińskich. W programie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół podstawowych. Zgłoszenie do Programu może wysłać szkoła, dom kultury czy inna instytucja formalna.

Nie przyjmujemy zgłoszeń indywidualnych.

 

 Ile kosztuje wzięcie udziału w Programie? 

Wycieczka  jest organizowana w ramach Programu  całkowicie bezpłatne.

 

 Gdzie się odbywa i jak przebiega wycieczka? 

Wycieczka rozpoczyna się zbiórką o ustalonej godzinie (nie można się spóźniać!) i w miejscu ustalonym przez opiekuna grupy z Koordynatorem (zazwyczaj jest to parking przed szkołą) i przewozem grup dzieci do Warszawy autokarem lub busem. Po zaparkowaniu w okolicy Starego Miasta dzieci przechodzą do Oddziału Głównego Muzeum na ulicę Podwale 15. Lekcja muzealna trwa 2 godziny zegarowe, odbywa się w obu oddziałach Muzeum i jest połączona z krótkim spacerem po Starym Mieście. Po zwiedzeniu Oddziału Głównego, uczestnicy przechodzą spacerem (300 m) do Oddziału Wystaw Czasowych, ul. Krzywe Koło 2/4. W przypadku prowadzenia zajęć dla dwóch grup jednocześnie, jedna z grup zaczyna zwiedzanie od Oddziału Wystaw Czasowych, niemniej miejscem zbiórki pozostaje Oddział Główny Muzeum, chyba, że ustalenia opiekuna z koordynatorem będą inne.

 

Podczas lekcji muzealnej dzieci pozostają stale pod opieką swojego opiekuna grupy.

Animator/przewodnik nie przejmuje obowiązków opiekuna grupy i nie zapewnia opieki nad dziećmi. 

Po zakończonym zwiedzaniu Muzeum grupa ma czas wolny. 

 

Szczegóły dalszego pobytu i zbiórki na powrót grupy należy uzgodnić z Koordynatorem.

Autokar lub bus może zostać podstawiony tylko na wyznaczony parking w okolicy Starego Miasta.

 

Opiekunowie  podczas rejestracji swojej grupy będą proszeni o wybranie poziomu trudności lekcji, którą przewodnicy przeprowadzą w formie gry muzealnej:

 

"Moja pierwsza wizyta w muzeum". Jest to lekcja rekomendowana dla młodszych grup,  jako pierwszy kontakt dziecka z muzeum. Zajęcia polegają na omówieniu, podczas zwiedzania wystaw, roli i funkcji placówki muzealnej, zasad zachowania się na ekspozycji i w pracowniach. Podczas lekcji wprowadzane są elementy treningu uważności oraz kładziony jest nacisk na poszerzenie słownictwa związanego z kulturą. Uczestnicy poprzez kontakt z dawnymi domami dla lalek, a także sklepikami, szkołami czy szpitalami, poznają nie tylko historie starych zabawek, ale też dowiadują się jak kiedyś ludzie mieszkali, pracowali, uczyli się czy leczyli. Dopełnieniem zajęć jest wykonanie przez dzieci projektów kwiaciarni, które zabierają ze sobą do domu.

 

"W świecie dawnych domków lalek". Lekcja muzealna rekomendowana dla dzieci starszych, po inicjacji muzealnej. Lekcja połączona jest z grą muzealną, którą uczestnicy rozwiązują na indywidualnych kartach-mapach, które zabierają do domu. Podczas lekcji wprowadzane są elementy treningu uważności. Przewodnik omawia historię i funkcję jakie pełniły dawniej domki lalek, opowiada historie poszczególnych eksponatów. Lekcja przybliża zagadnienia związane z codziennym życiem i pracą w dawnych czasach, angażuje uczestników do rozważań o dawnych modach, gustach a nawet przemianach społecznych czy technologicznych, które możemy obserwować w dawnych domach lalek.

Nasz sposób na wartościowe spędzenie czasu w Muzeum
Czym jest uważność (mindfulness) i jak ją rozwijać u dziecka?

Uważność, inaczej mindfulness, to słowo, które coraz częściej możemy spotkać w opracowaniach psychologicznych czy poradnikach udanego życia.

Oznacza umiejętność skierowania uwagi na to, co dzieje się w danej chwili, zarówno wokół nas, jak i w naszym ciele oraz umyśle. Tej umiejętności można i warto się nauczyć, gdyż niesie ze sobą wiele korzyści. Uważność sprzyja rozwojowi różnorakich kompetencji i inteligencji emocjonalnej, a co za tym idzie - przyswajaniu wiedzy. Uważność to bycie w chwili obecnej. Zauważenie jej we wszystkich aspektach: swojego ciała, emocji, odczuć wszystkich zmysłów, ale też tego, co się dzieje w umyśle.

Podczas naszych lekcji muzealnych - zwalniamy, wyciszamy. Pozwalamy dzieciom i młodzieży na bycie tu i teraz, na bycie uważnym na siebie samych.

sowka03m.png
Z KLASĄ W MUZEUM
PROGRAM EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI

 Definicje: 

Program –  Cykl bezpłatnych wycieczek do Warszawy na dwugodzinne lekcje muzealne odbywające się w warszawskim Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenów zagrożonych wykluczeniem w uczestnictwie w kulturze, zwanych dalej Uczestnikami. Program trwa od dnia ogłoszenia do 31 grudnia 2023, lub wyczerpania puli wolnych miejsc. Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń i spełnienie wymogów kwalifikacyjnych. Jeden ośrodek zgłaszający może zgłosić do Programu nie więcej niż cztery grupy.   

Organizator –  Fundacja Belle Epoque, z siedzibą przy ulicy Krzywe Koło 2/4, 00-270 w Warszawie, NIP 7010503893.

Muzeum – Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek prowadzone przez Fundację Belle Epoque, z siedzibą w dwóch lokalizacjach: Oddział Główny Muzeum, ul. Podwale 15, 00-252 Warszawa, oraz Odział Wystaw Czasowych, ul. Krzywe Koło 2/4, 00-270 Warszawa.

Koordynator – Przedstawiciel Fundacji Belle Epoque, osoba koordynująca zapisy i przebieg Programu, dostępna pod nr telefonu 797 475 422 oraz mailowo: rezerwacje@muzeum-domkow.pl w dni powszednie, w godzinach 11:00-19:00.

Uczestnicy – Grupa osób biorąca udział w Programie, w skład której wchodzą dzieci i/lub młodzież oraz ich opiekunowie. Opiekunowie odpowiadają za zachowanie i bezpieczeństwo grupy. Na 15 niepełnoletnich uczestników bezpłatnie udział w lekcji może wziąć jeden opiekun. Inna liczba opiekunów każdorazowo musi być uzgadniana z Koordynatorem.

Lekcja muzealna – Czas zorganizowany dla Uczestników w ramach Programu przez animatorów/ przewodników z Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek. Lekcja muzealna trwa 2 godziny zegarowe,  odbywa się w obu oddziałach Muzeum i jest połączona z krótkim spacerem po Starym Mieście. Podczas lekcji muzealnej dzieci pozostają stale pod opieką opiekuna grupy. Animator/przewodnik nie uczestniczy w spacerze grupy, jest dostępny jedynie podczas zajęć stacjonarnych w obu oddziałach Muzeum.

 Jak wziąć udział w Programie? 

 

1. Aby wziąć udział w programie sprawdź, czy grupa, którą chcesz zgłosić spełnia poniższe kryteria:

- jest to grupa dzieci/młodzieży będących uczniami szkoły podstawowej,

- grupa liczy do 25 osób (nie wliczając opiekunów),

- szkoła w której uczą się dzieci jest zlokalizowana na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców,

Pamiętaj, że jedna placówka może zgłosić nie więcej niż cztery grupy.

 

2. Jeśli grupa, którą chcesz zgłosić spełnia warunki uczestnictwa w Programie, napisz maila na adres rezerwacje@muzeum-domkow.pl W tytule maila napisz koniecznie nazwę miejscowości i „Z KLASĄ W MUZEUM”. W treści maila podaj następujące dane potrzebne do rejestracji grupy:

 

- twoje imię i nazwisko jako opiekuna grupy,

- twój nr telefonu i mail na jaki otrzymasz kartę zgłoszenia,

- nazwa i adres szkoły/ placówki,  klasa którą reprezentujesz,

- liczbę mieszkańców miejscowości, w której zlokalizowana jest placówka, którą reprezentujesz,

- liczba dzieci i opiekunów, które wezmą udział w lekcji.

 

Ze względów logistycznych prosimy o zapisy grup podwójnych (np. 2 klas z jednej szkoły).

 

Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych.

 

3. Po wstępnej kwalifikacji skontaktuje się z Tobą telefonicznie koordynator programu i ustali termin wizyty. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, po wyczerpaniu puli bezpłatnych lekcji muzealnych w ramach Programu, kolejne rezerwacje nie będą przyjmowane.

 

4. Po telefonicznym ustaleniu szczegółów wizyty i wstępnej kwalifikacji do Programu przez pracownika Muzeum, otrzymasz kartę kwalifikacyjną na podany przez ciebie mail. Kartę kwalifikacyjną należy jak najszybciej uzupełnić czytelnym pismem i zeskanować, a skan odesłać na mail rezerwacje@muzeum-domkow.pl

 

5. Po dopełnieniu tych formalności w ciągu kilku dni otrzymasz mail potwierdzający udział grupy w Programie oraz numer rezerwacji. Jeśli będziemy mieli jakieś pytania – zadzwonimy do ciebie.

 

6. Jeśli  z niezależnych od Was powodów musicie odwołać lub przełożyć termin wizyty – prosimy o jak najszybszy kontakt z recepcją Muzeum pod numerem 797 723 029.

 

7. Oczekujemy na Wasz przyjazd w umówionym terminie. Weź ze sobą oryginał karty kwalifikacyjnej i pokaż w recepcji Muzeum. Bądźcie punktualni.

 

Pod koniec wizyty w Muzeum opiekun grupy zostaje poproszony przez pracownika Muzeum o udział w kilkuminutowej ankiecie ewaluacyjnej Programu.

 ZAPRASZAMY! 

 

 

sowy 1m.png

“Nie ma niczego w umyśle, co by nie przeszło uprzednio przez zmysły.” 

Jan Amos Komeński
sowka09m.png
bottom of page