top of page
logo Z KLASA W MUZEUMm.png

bezpłatne lekcje muzealne  

dla uczniów szkół podstawowych z małych miejscowości  

IMG_0274.JPG
IMG_0277.JPG

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022.

ZASADY WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE:

 Kto może wziąć udział w Programie? 

Program edukacyjny "Z klasą w Muzeum" jest skierowany do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, w tym do grup dzieci-uchodźców z Ukrainy i grup mieszanych polsko-ukraińskich. W programie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół podstawowych. Zgłoszenie do Programu może wysłać szkoła, dom kultury czy inna instytucja formalna.

Nie przyjmujemy zgłoszeń indywidualnych.

 

 Ile kosztuje wzięcie udziału w Programie? 

Lekcje muzealne prowadzone w ramach Programu są całkowicie bezpłatne. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowanie i wyżywienia grup biorących udział w Programie.

 

 Gdzie się odbywa i jak przebiega lekcja muzealna? 

Lekcja muzealna trwa 2 godziny zegarowe, odbywa się w obu oddziałach Muzeum i jest połączona z krótkim spacerem po Starym Mieście. Zbiórka uczestników ma miejsce w Oddziale Główny Muzeum, ul. Podwale 15 w Warszawie. Po zwiedzeniu Oddziału Głównego, uczestnicy przechodzą spacerem (300 m) do Oddziału Wystaw Czasowych, ul. Krzywe Koło 2/4. W przypadku prowadzenia zajęć dla dwóch grup jednocześnie, jedna z grup zaczyna zwiedzanie od Oddziału Wystaw Czasowych, niemniej miejscem zbiórki pozostaje Oddział Główny Muzeum, chyba, że ustalenia opiekuna z koordynatorem będą inne.

 

Podczas lekcji muzealnej dzieci pozostają stale pod opieką swojego opiekuna grupy. Animator/przewodnik nie przejmuje obowiązków opiekuna grupy i nie zapewnia opieki nad dziećmi.  Animatorzy/przewodnicy nie uczestniczą w spacerze grupy, są dostępni jedynie podczas zajęć stacjonarnych w obu oddziałach Muzeum.

 

Opiekunowie  podczas rejestracji swojej grupy będą proszeni o wybranie poziomu trudności lekcji, którą przewodnicy przeprowadzą w formie gry muzealnej:

 

"Moja pierwsza wizyta w muzeum". Jest to lekcja rekomendowana dla młodszych grup,  jako pierwszy kontakt dziecka z muzeum. Zajęcia polegają na omówieniu, podczas zwiedzania wystaw, roli i funkcji placówki muzealnej, zasad zachowania się na ekspozycji i w pracowniach. Podczas lekcji wprowadzane są elementy treningu uważności oraz kładziony jest nacisk na poszerzenie słownictwa związanego z kulturą. Uczestnicy poprzez kontakt z dawnymi domami dla lalek, a także sklepikami, szkołami czy szpitalami, poznają nie tylko historie starych zabawek, ale też dowiadują się jak kiedyś ludzie mieszkali, pracowali, uczyli się czy leczyli. Dopełnieniem zajęć jest wykonanie przez dzieci projektów kwiaciarni, które zabierają ze sobą do domu.

 

"W świecie dawnych domków lalek". Lekcja muzealna rekomendowana dla dzieci starszych, po inicjacji muzealnej. Lekcja połączona jest z grą muzealną, którą uczestnicy rozwiązują na indywidualnych kartach-mapach, które zabierają do domu. Podczas lekcji wprowadzane są elementy treningu uważności. Przewodnik omawia historię i funkcję jakie pełniły dawniej domki lalek, opowiada historie poszczególnych eksponatów. Lekcja przybliża zagadnienia związane z codziennym życiem i pracą w dawnych czasach, angażuje uczestników do rozważań o dawnych modach, gustach a nawet przemianach społecznych czy technologicznych, które możemy obserwować w dawnych domach lalek.

Nasz sposób na wartościowe spędzenie czasu w Muzeum
Czym jest uważność (mindfulness) i jak ją rozwijać u dziecka?

Uważność, inaczej mindfulness, to słowo, które coraz częściej możemy spotkać w opracowaniach psychologicznych czy poradnikach udanego życia.

Oznacza umiejętność skierowania uwagi na to, co dzieje się w danej chwili, zarówno wokół nas, jak i w naszym ciele oraz umyśle. Tej umiejętności można i warto się nauczyć, gdyż niesie ze sobą wiele korzyści. Uważność sprzyja rozwojowi różnorakich kompetencji i inteligencji emocjonalnej, a co za tym idzie - przyswajaniu wiedzy. Uważność to bycie w chwili obecnej. Zauważenie jej we wszystkich aspektach: swojego ciała, emocji, odczuć wszystkich zmysłów, ale też tego, co się dzieje w umyśle.

Podczas naszych lekcji muzealnych - zwalniamy, wyciszamy. Pozwalamy dzieciom i młodzieży na bycie tu i teraz, na bycie uważnym na siebie samych.

sowka03m.png
Z KLASĄ W MUZEUM
PROGRAM EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI

 Definicje: 

Program –  Cykl bezpłatnych, dwugodzinnych lekcji muzealnych odbywających się w warszawskim Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek, skierowanych do uczniów szkół podstawowych z terenów zagrożonych wykluczeniem w uczestnictwie w kulturze, zwanych dalej Uczestnikami. Program ma charakter ogólnopolski, trwa od dnia ogłoszenia do 31 października 2022, lub wyczerpania puli wolnych miejsc. Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń i spełnienie wymogów kwalifikacyjnych. Jeden ośrodek zgłaszający może zgłosić do Programu nie więcej niż dwie grupy.  

Organizator –  Fundacja Belle Epoque, z siedzibą przy ulicy Krzywe Koło 2/4, 00-270 w Warszawie, NIP 7010503893.

Muzeum – Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek prowadzone przez Fundację Belle Epoque, z siedzibą w dwóch lokalizacjach: Oddział Główny Muzeum, ul. Podwale 15, 00-252 Warszawa, oraz Odział Wystaw Czasowych, ul. Krzywe Koło 2/4, 00-270 Warszawa.

Koordynator – Przedstawiciel Fundacji Belle Epoque, osoba koordynująca zapisy i przebieg Programu, dostępna pod nr telefonu 797 475 422 oraz mailowo: rezerwacje@muzeum-domkow.pl w dni powszednie, w godzinach 11:00-19:00.

Uczestnicy – Grupa osób biorąca udział w Programie, w skład której wchodzą dzieci i/lub młodzież oraz ich opiekunowie. Opiekunowie odpowiadają za zachowanie i bezpieczeństwo grupy. Na 10 niepełnoletnich uczestników bezpłatnie udział w lekcji może wziąć jeden opiekun. Inna liczba opiekunów każdorazowo musi być uzgadniana z Koordynatorem.

Lekcja muzealna – Czas zorganizowany dla Uczestników w ramach Programu przez animatorów/ przewodników z Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek. Lekcja muzealna trwa 2 godziny zegarowe,  odbywa się w obu oddziałach Muzeum i jest połączona z krótkim spacerem po Starym Mieście. Podczas lekcji muzealnej dzieci pozostają stale pod opieką opiekuna grupy. Animator/przewodnik nie uczestniczy w spacerze grupy, jest dostępny jedynie podczas zajęć stacjonarnych w obu oddziałach Muzeum.

 Jak wziąć udział w Programie? 

 

1. Aby wziąć udział w programie sprawdź, czy grupa, którą chcesz zgłosić spełnia poniższe kryteria:

- jest to grupa dzieci/młodzieży będących uczniami szkoły podstawowej,

- grupa liczy do 25 osób (nie wliczając opiekunów),

- szkoła w której uczą się dzieci jest zlokalizowana na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

 

Pamiętaj, że jedna placówka może zgłosić nie więcej niż dwie grupy. Upewnij się, że jesteś w stanie zapewnić/ zorganizować/opłacić transport oraz pobyt uczestników w Warszawie.

 

2. Jeśli grupa, którą chcesz zgłosić spełnia warunki uczestnictwa w Programie, zadzwoń do recepcji Muzeum pod numer 797 723 029 i ustal termin wizyty. Nie przyjmujemy zgłoszeń drogą mailową. Podczas rejestracji grupy będziesz proszony/proszona o podanie następujących danych (przygotuj je wcześniej):

- Twoje imię i nazwisko jako opiekuna grupy,

- Twój nr telefonu i mail na jaki otrzymasz kartę zgłoszenia,

- Nazwa i adres szkoły/ placówki,  klasa którą reprezentujesz,

- Liczbę mieszkańców miejscowości, w której zlokalizowana jest placówka, którą reprezentujesz,

- Liczba dzieci i opiekunów, które wezmą udział w lekcji.

 

3. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, po wyczerpaniu puli bezpłatnych lekcji muzealnych w ramach Programu, rezerwacje do programu nie będą przyjmowane.

 

4. Po telefonicznym ustaleniu szczegółów wizyty i wstępnej kwalifikacji do Programu przez pracownika Muzeum, otrzymasz kartę kwalifikacyjną na podany przez ciebie mail. Kartę kwalifikacyjną należy jak najszybciej uzupełnić czytelnym pismem i zeskanować, a skan odesłać na mail rezerwacje@muzeum-domkow.pl

 

5. Po dopełnieniu tych formalności w ciągu kilku dni otrzymasz mail potwierdzający udział grupy w Programie, oraz numer rezerwacji. Jeśli będziemy mieli jakieś pytania – zadzwonimy do ciebie.

 

6. Jeśli  z niezależnych od Was powodów musicie odwołać lub przełożyć termin wizyty – prosimy o jak najszybszy kontakt z recepcją Muzeum pod numerem 797 723 029.

 

7. Oczekujemy na Wasz przyjazd w umówionym terminie. Weź ze sobą oryginał karty kwalifikacyjnej i pokaż w recepcji Muzeum. Bądźcie punktualni. Nie przychodźcie za wcześnie (w Muzeum może być wtedy inna grupa i zrobi się zamieszanie), ale też nie spóźniajcie się. Grupy spóźnione będą miały skrócony czas trwania lekcji muzealnej.

 

Pod koniec wizyty w Muzeum opiekun grupy zostaje poproszony przez pracownika Muzeum o udział w kilkuminutowej ankiecie ewaluacyjnej Programu.

 ZAPRASZAMY! 

 

sowy 1m.png

“Nie ma niczego w umyśle, co by nie przeszło uprzednio przez zmysły.” 

Jan Amos Komeński
sowka09m.png
bottom of page