wystawy czasowe 

_temporary exhibitions 

DAWNE ZAWODY W MINIATURZE
_dioramy autorstwa Elżbiety Marcinkowskiej-Wilczyńskiej

01/10/2020 - 31/1/2020

Wystawa prezentuje 12 miniaturowych dioram - warsztatów rzemieślniczych i pracowni, które w oryginalny sposób - z typowym dla artystki poczuciem humoru i stylem - opowiadają historię dawnych, tradycyjnych zawodów, takich jak praczka, lutnik, kowal, modystka, szewc czy szwaczka kołder.


Eksponatom towarzyszą opracowane specjalnie na potrzeby wystawy teksty, które faktami i ciekawostkami uzupełniają opowieść o pracy rzemieślników, ukazaną w maleńkich wnętrzach.

Wystawa czasowa prezentowana jest bezpłatnie - stacjonarnie oraz online - dzięki finansowaniu przez m.st. Warszawę.

więcej >>>

Nie tylko Bazyliszek - Współczesne interpretacje legend warszawskich w miniaturze_Not only Basilisk -  Contemporary interpretations of warsaw legends in miniature.

01/06/2018 - 15/12/2019

Wystawa czasowa NIE TYLKO BAZYLISZEK prezentuje unikatowe, miniaturowe prace przestrzenne, nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie skierowanym do twórców z całego świata, bez ograniczeń wiekowych czy podziału na amatorów i profesjonalistów. Stworzyli oni dzieła niezwykle różnorodne: od czerpiących z tradycji przedstawień realistycznych, aż po współczesne, minimalistyczne formy. Niektóre prace zaskakują błyskotliwością i humorem, inne wzruszają głębokim przesłaniem, a wszystkie ujmują pomysłowością i kreatywnością w zastosowaniu przeróżnych
technik plastycznych.


Dwujęzyczna ekspozycja pozwala na nowo odkryć dwanaście warszawskich legend - zarówno tych znanych, jak i współcześnie niemal już zapomnianych - a zawarte w nich uniwersalne wartości stanowią inspirację do samodzielnego zgłębiania i interpretowania dawnych tekstów kultury. W każdej legendzie przecież ukryte jest nie tylko ziarno prawdy, ale i mądrość przekazywana z pokolenia na pokolenie …

The post-competition temporary exhibition NOT ONLY BASILISK features unique, miniature spatial artworks that were selected and awarded in the art contest for Polish and international participants without any restrictions regarding their age or divisions into professionals and amateurs. The artists created incredibly diversified artworks: both traditional realistic representations and modern minimalist forms. Some of them surprise with their brilliance and humour whereas the other ones move us with their deep, touching message. All of them however, amaze us with creativity, ingenuity and variety of artistic techniques they were made in.


This bilingual exhibition allows us to re-discover twelve Warsaw legends - both the well-known ones and the ones that have already been forgotten. Their universal values become an inspiration to explore and interpret ancient texts of culture. Each legend not only hides a grain of truth but also wisdom passed down from generation to generation…
 

Wystawa jest czynna do 15 grudnia 2019_ exhibition will be open until December, 15, 2019

​koncepcja konkursu i wystawy_contest and exhibition ideas: Aneta Popiel-Machnicka, Zofia Jusiak

 archiwum wystaw czasowych_ 

archive of temporary exhibitions 

Dookoła świata
_Around the World

01/03/2017 - 20/05/2018

Zapraszamy w niezwykłą podróż DOOKOŁA ŚWIATA

wraz z lalkami etnicznymi z kolekcji Ewy i Jagody Liszki.

 

Na nowej wystawie czasowej zaprezentowaliśmy 222 lalki. Są to perełki z kolekcji liczącej ponad 2 tysiące lalek (!) wykonanych w różnych zakątkach ziemi. Ekspozycję można oglądać od dziś, aż do końca roku 2017, w naszej muzealnej "Galerii po schodkach".

 

Wystawie towarzyszą zajęcia edukacyjne z cyklu

"Z KLASĄ W MUZEUM" - REGIONY ŚWIATA

 

Zajęcia powiązane z wystawą czasową, prezentującą lalki regionalne ze wszystkich kontynentów. Wyprawa dookoła świata z obrazową mapą i ciekawostkami geograficznymi.

 

Warsztaty plastyczne - tworzenie lalek etnicznych - zakładek do książek, które dzieci zabierają ze sobą do domu.

 

Życzymy niezapomnianych wrażeń!

 

 

wystawa jest czynna do 20 maja 2018

 

kurator wystawy: Aneta Popiel-Machnicka

opracowania edukacyjne: Zofia Jusiak

Szopka w miniaturze
_Christmas Crib in Miniature

06/12/2016 - 31/01/2017

Wystawa pokonkursowa prezentująca 124 miniaturowe szopki, w tym prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie "Śródmieście dba o tradycje. Szopka w miniaturze. Konkurs Twórczy dla Rodzin".

więcej >>>

An exhibition, presenting 124 miniature cribs, including the works awarded and commended in the "Christmas Crib in miniature. Creative Competition for Families".

more >>>

Gry i zabawy z dawnych lat
_Fun and games of the past

03/10/2016 - 05/12/2016

Wystawa oparta na książce "Gry i zabawy z dawnych lat" autorstwa Katarzyny Piętki, z ilustracjami Agaty Raczyńskiej, przypominająca zasady i opisy dawnych zabaw dziecięcych.

Współautor wystawy: Wydawnictwo Nasza Księgarnia

The exhibition is based on the book "Fun and games of the past" by Katarzyna Piętka, with illustrations Agata Raczyńska, reminiscent of the old rules and descriptions of childhood games.

Co-author of the exhibition: Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Mój wymarzony domek dla lalek
_My Dream Dollhouse

01/06/2016 - 30/09/2016

Wystawa pokonkursowa "Mój wymarzony domek dla lalek", prezentująca nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych.

więcej >>>

Competition exhibition "My Dream Dollhouse", presenting the winning and commended artworks of children and youth in three age categories.

more >>>

MUZEUM DOMKÓW DLA LALEK W WARSZAWIE   muzeum@MuzeumDomkow.pl

  • Facebook Clean