top of page
LOGO STERFA WSPOMNIEN.jpg

 bezpłatne zajęcia  warsztatowe  

 dla SENIORÓW 

2023_dofinans_-_www.jpg

ZASADY WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE

UWAGA! STREFA WSPOMNIEŃ.

Senior jako współtwórca działań Muzeum.

 Kto może wziąć udział w Programie? 

Program UWAGA! STREFA WSPOMNIEŃ jest skierowany do zorganizowanych grup seniorów (osób powyżej 60 roku życia) z obszarów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, i/lub będących w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej.

W Programie mogą wziąć udział wyłącznie grupy zorganizowane. Zgłoszenie do Programu może wysłać klub seniora, dom kultury, koło gospodyń wiejskich, czy inna instytucja formalna, posiadająca status osoby prawnej.

Nie przyjmujemy zgłoszeń indywidualnych.

 

 Ile kosztuje wzięcie udziału w Programie? 

Zajęcia prowadzone w ramach Programu są całkowicie bezpłatne. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowanie i wyżywienia grup biorących udział w Programie.

 

 Gdzie się odbywa i jak przebiega lekcja muzealna? 

Zajęcia trwają 2,5 godziny, odbywają się w obu oddziałach Muzeum i są połączone z krótkim spacerem po Starym Mieście.

 

Nasz pomysł na wspólne stworzenie publikacji muzealnej.
 Album ze STREFY WSPOMNIEŃ    

Każdy z uczestników zajęć warsztatowych może przyczynić się do powstania pięknej publikacji, która stanowić będzie swoisty kolaż wspomnień z czasów dzieciństwa.

Zachęcamy do stworzenia i przywiezienia ze sobą prac, które nawiązują do tematu najmłodszych lat i wczesnych wspomnień.Mogą to być prace plastyczne - rysunki, grafiki, prace malarskie, ale też krótkie formy literackie.

 

Cennym uzupełnieniem będą też ręcznie spisane wyliczanki, wierszyki, powiedzonka, stare bilety, zdjęcia, pocztówki, kartki z kalendarzy, szkolne świadectwa, tarcze, dyplomy i inne sentymentalne pamiątki z dawnych lat.

Pamiętajcie, aby ważne dokumenty czy zdjęcia dostarczyć do nas w formie kopii, gdyż przywiezione prace i dokumenty zostają u nas w archiwum projektu.

PRZYKLADOWA STRONA Z ALBUMU.jpg
latawiec 1.png
UWAGA! STREFA WSPOMNIEŃ
SENIOR JAKO WSPÓŁTWÓRCA DZIAŁAŃ MUZEUM

 Definicje: 

Program –  Cykl bezpłatnych spotkań warsztatowych odbywających się w warszawskim Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek, skierowanych do seniorów z terenów zagrożonych wykluczeniem w uczestnictwie w kulturze, zwanych dalej Uczestnikami. Program ma charakter ogólnopolski, trwa od dnia ogłoszenia do 31 grudnia 2025, lub wyczerpania puli wolnych miejsc. Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń i spełnienie wymogów kwalifikacyjnych. Jeden ośrodek zgłaszający może zgłosić do Programu nie więcej niż cztery grupy.  

Organizator –  Fundacja Belle Epoque, z siedzibą przy ulicy Krzywe Koło 2/4, 00-270 w Warszawie, NIP 7010503893.

Muzeum – Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek prowadzone przez Fundację Belle Epoque, z siedzibą w dwóch lokalizacjach: Oddział Główny Muzeum, ul. Podwale 15, 00-252 Warszawa, oraz Odział Wystaw Czasowych, ul. Krzywe Koło 2/4, 00-270 Warszawa.

Koordynator – Przedstawiciel Fundacji Belle Epoque, osoba koordynująca zapisy i przebieg Programu, dostępna pod nr telefonu 797 475 422 w dni powszednie, w godzinach 11:00-19:00.

Uczestnicy – Grupa osób biorąca udział w Programie, w skład której wchodzą seniorzy (osoby w wieku powyżej 60 lat) oraz ich Opiekun. Osobom niepełnosprawnym może towarzyszyć osoba sprawująca opiekę, jednak każdorazowo musi to zostać ustalone z Koordynatorem.

Ośrodek Zgłaszający – Placówka, dom kultury, biblioteka,  klub, stowarzyszenie i inne podmioty mające status osoby prawnej i działające na rzecz seniorów.

Opiekun Grupy – Przedstawiciel Ośrodka Zgłaszającego, odpowiedzialny za ustalenia z Koordynatorem, kontakt we wszystkich sprawach związanych z uczestnictwem w Programie oraz za zachowanie uczestników grupy. Odpowiada również za przygotowanie Teczki i zebranie zgód autorów załączonych w Teczce prac.

Zajęcia warsztatowe– Czas zorganizowany dla Uczestników w ramach Programu przez animatorów/ przewodników z Muzeum. Zajęcia warsztatowe trwają 2,5 godziny,  odbywają się w obu oddziałach Muzeum i są połączona z krótkim spacerem po Starym Mieście. Podczas Zajęć Warsztatowych uczestnicy pozostają stale pod nadzorem Opiekuna Grupy.

Teczka – Teczka z pracami ze „Strefy Wspomnień”, którą przygotowują Uczestnicy przed przyjazdem na zajęcia warsztatowe i przywożą ze sobą do Muzeum. Teczka formatu A4 musi na okładce mieć opisane następujące dane:

  1. Nazwę Programu (UWAGA! STREFA WSPOMNIEŃ.)

  2. Imię, nazwisko, adres e-mail i telefon Opiekuna Grupy

  3. Nazwę Ośrodka Zgłaszającego i jego dokładny adres

Teczka musi zawierać: co najmniej 5 różnych prac wykonanych w różnych technikach, dotyczących wspomnień z okresu dzieciństwa. Dobrze, jeśli będą to prace autorskie uczestników – np. ich wiersze, obrazy lub rysunki (np. ulubionej zabawki, domu z dzieciństwa, przyjaciół, podwórka) czy spisane wspomnienia w postaci  krótkich form literackich, preferujemy oryginały prac napisanych ręcznym, czytelnym pismem.  Do każdej pracy autorskiej (zarówno oryginału jak i skanu/kopii) autor musi dołączyć (przypiąć zszywaczem lub włożyć do koszulki lub koperty) załącznik nr 1. do niniejszego dokumentu, zawierający zgodę autorską na publikację w albumie, który zostanie wydany w ramach Programu.

Do Teczki załączone mogą być  również zdjęcia z dzieciństwa, ręcznie spisane wyliczanki, kartki z kalendarza, przepisy, sentencje, zasady i opisy gier, popularne „powiedzonka” i żarty. Do tych prac nie muszą być dołączone zgody autorskie na publikacje.

Wszystkie prace – zarówno autorskie, jak i inne, mogą być załączone w formie oryginałów lub skanów/kopii wysokiej jakości. Uwaga! Zawartość Teczki przechodzi na własność Muzeum i zostaje zdeponowana w archiwum Programu. Prosimy zatem, aby nie załączać do Teczki oryginałów ważnych dokumentów i zdjęć.

Album – Wydawnictwo wydane przez Organizatora w formie książki, przygotowane w 3 tomach, zawierające najciekawsze prace Seniorów przygotowane do Teczek, udostępnione (wysłane) bezpłatnie Ośrodkom Zgłaszającym oraz w formie dostępnej online.

 Jak wziąć udział w Programie? 

 

1. Aby wziąć udział w programie sprawdź, czy grupa, którą chcesz zgłosić spełnia poniższe kryteria:

- jest to grupa seniorów - osób powyżej 60 lat,

- grupa liczy około 20 osób,

- uczestnicy pochodzą z obszarów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, i/lub są w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej.

 

Pamiętaj, że jedna placówka może zgłosić nie więcej niż cztery grupy. Upewnij się, że jesteś w stanie zapewnić/ zorganizować/opłacić transport oraz pobyt uczestników w Warszawie.

 

2. Jeśli grupa, którą chcesz zgłosić spełnia warunki uczestnictwa w Programie, zadzwoń do recepcji Muzeum pod numer 797 723 029 i ustal termin wizyty. Nie przyjmujemy zgłoszeń drogą mailową. Podczas rejestracji grupy będziesz proszony/proszona o podanie następujących danych (przygotuj je wcześniej):

- Twoje imię i nazwisko jako opiekuna grupy,

- Twój nr telefonu i mail na jaki otrzymasz kartę zgłoszenia,

- Nazwę i adres instytucji, którą reprezentujesz,

- Informację, czy są w grupie osoby z problemami w poruszaniu się lub z problemami w komunikacji.

 

3. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, po wyczerpaniu puli bezpłatnych zajęć warsztatowych w ramach Programu rezerwacje do programu nie będą przyjmowane.

 

4. Po telefonicznym ustaleniu szczegółów wizyty i wstępnej kwalifikacji do Programu przez pracownika Muzeum, otrzymasz kartę kwalifikacyjną na podany przez ciebie mail. Kartę kwalifikacyjną należy jak najszybciej uzupełnić czytelnym pismem i zeskanować, a skan odesłać na mail seniorzy@muzeum-domkow.pl

 

5. Po dopełnieniu tych formalności w ciągu kilku dni otrzymasz mail potwierdzający udział grupy w Programie, oraz numer rezerwacji. Jeśli będziemy mieli jakieś pytania – zadzwonimy do ciebie. Otrzymasz od nas informację zwrotną również wtedy, jeśli grupa nie zakwalifikuje się do Programu.

 

6. Jeśli z niezależnych od Was powodów musicie odwołać wizytę lub przełożyć termin wizyty – prosimy o jak najszybszy kontakt z recepcją Muzeum pod numerem 797 723 029.

 

7. Oczekujemy na Wasz przyjazd w umówionym terminie w Głównym Oddziale Muzeum, zlokalizowanym przy ulicy Podwale 15. Weź ze sobą oryginał karty kwalifikacyjnej i pokaż w recepcji Muzeum. Pamiętaj o zabraniu TECZKI wraz pracami i podpisanymi zgodami autorów prac. Bądźcie punktualni. Nie przychodźcie za wcześnie (w Muzeum może być wtedy inna grupa i zrobi się zamieszanie), ale też nie spóźniajcie się. Grupy spóźnione będą miały skrócony czas trwania zajęć.

 

8. Udział w Programie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszych Zasad Uczestnictwa w Programie, akceptacją dokumentu p.n. „Regulamin Zwiedzania Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek” oraz zgodą na utrwalanie i publikację wizerunku Uczestników Programu do celów dokumentacyjnych i promocyjnych.

 

Pod koniec wizyty w Muzeum opiekun grupy zostaje poproszony przez pracownika Muzeum o udział w kilkuminutowej ankiecie ewaluacyjnej Programu.

 ZAPRASZAMY! 

 

 

Nigdy nie będziesz stara; życie przejdzie po twojej twarzy i to wszystko. Staniesz się jeszcze piękniejsza. Człowiek jest wtedy stary, kiedy przestaje czuć. 

Erich Maria Remarque
latawiec 1.png
bottom of page