top of page

NIE TYLKO BAZYLISZEK - KONKURS PLASTYCZNY

NIE TYLKO BAZYLISZEK - KONKURS PLASTYCZNY

WSPÓŁCZESNE INTERPRETACJE LEGEND WARSZAWSKICH W MINIATURZE

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie twórczym zorganizowanym przez Fundację Belle Époque, prowadzącą Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie.

Założeniem konkursu jest wykonanie w dowolnej technice przestrzennej, miniaturowej pracy będącej interpretacją wybranej LEGENDY WARSZAWSKIEJ:

 • BAZYLISZEK

 • WARS I SAWA

 • PUSTELNIA TRZECH KRZYŻY

 • MIESZKO KAMIENNY

 • ZŁOTA NIGDY RDZA NIE CHWYCI

 • LEGENDA O ZAPIECKU

 • PĘKNIĘTY DZWON NA KANONII

 • O BASI GIŻANCE

 • MALOWIDŁO W KRUŻGANKU

 • KOMU CHLEB SPLEŚNIAŁY STANIE ZA SPECJAŁY

 • ZŁOTA KACZKA

 • LEGENDA O TARCZY I MIECZU

Treść wszystkich legend jest załączona do REGULAMINU KONKURSU.

Uwaga - jest to konkurs o charakterze zespołowym - w tworzeniu każdej z prac, muszą wziąć udział co najmniej dwie osoby.

Wymiary i szczegółowe wytyczne podane są w REGULAMINIE KONKURSU. Pracę należy dostarczyć do Muzeum osobiście lub pocztą do 30 kwietnia 2018 do godziny 19:00 (uwaga - decyduje data dotarcia pracy do Muzeum!).

Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Domków dla Lalek w Warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.

Patronem Honorowym konkursu i wystawy jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Patronami medialnymi i partnerami wydarzenia oraz fundatorami nagród są: POLSKIE RADIO DZIECIOM, POLSKIE RADIO RDC, magazyn dla dzieci ŚWIERSZCZYK, wydawnictwo PRÓSZYŃSKI I S-KA, Portal Informacyjno-rozrywkowy CZAS DZIECI, serwis internetowy WARSZAWA.PL, serwis internetowy JUNIOROWO.PL, portal kulturalny QLTURKA.PL, blog ŁADNEBEBE.PL, portal PRZEDSZKOLA.EDU.PL, Stowarzyszenie TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY, PAŁAC KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE, producent gier planszowych GRANNA, sklep internetowy z wyposażeniem domków dla lalek DOMKOWA4.pl, oraz Restauracja na Starym Mieście - BAZYLISZEK

W załączniku znajduje się szczegółowy regulamin. Zachęcamy do wydrukowania go i przekazania zainteresowanym osobom.

Przypominamy, że do każdej z prac należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA PRACY oraz KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW.

adres do wysyłki prac:

MUZEUM DOMKÓW DLA LALEK

Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

Konkurs koordynuje Zofia Jusiak, tel. 517 49 00 47

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA PRAC!

Wszystkim uczestnikom życzymy przyjemnej wspólnej pracy nad projektem i wspaniałej weny twórczej!

Zgłoszenia prac przyjmujemy do 30 kwietnia 2018 r. do godz. 19:00.

DECYDUJE DATA DOTARCIA PRACY DO MUZEUM.

FAQ

czyli ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ WAS PYTANIA ZWIĄZANE Z KONKURSEM:

Kto może wziąć udział w konkursie?

- W konkursie mogą wziąć udział zespoły autorskie dziecięce, młodzieżowe, mieszane, jak również złożone wyłącznie z osób dorosłych, w tym seniorów. Nie ma ograniczeń wieku dla autorów, ani ograniczeń składu grupy twórczej.

Czy praca może mieć jednego autora?

- Nie, ponieważ jest to konkurs o charakterze rodzinnym/zespołowym. Praca musi być wykonana przez co najmniej dwóch autorów.

Kto jest autorem pracy?

- Zgodnie z regulaminem, autorem pracy jest każdy, kto weźmie udział w jej tworzeniu oraz dołączy indywidualny formularz zgłoszeniowy. Przykład: w przypadku gdy autorami pracy są : dwoje dorosłych i dwoje dzieci, do zgłoszenia należy dołączyć cztery „Karty zgłoszenia uczestnika”. UWAGA dla Rodzica-współautora pracy: nie wystarczy wpisać swoich danych w części „dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego”, aby zostać uznanym za autora pracy. KAŻDY AUTOR wypełnia swój indywidualny formularz zgłoszenia.

Czy autor może wykonać więcej niż jedną pracę?

- Tak,jednak jest jedno ograniczenie - każdy może wziąć udział w tworzeniu nie więcej niż jednej pracy w danej kategorii. W praktyce - każdy uczestnik może więc wysłać aż 12 prac w różnych kategoriach, pracując w zespołach o takich samych, lub różnych składach.

Czy pracę mogą wykonać same dzieci?

- Tak, ale ich opiekunowie muszą pamiętać o wypełnieniu „Karty zgłoszenia uczestników” i „Karta zgłoszenia pracy”.

Czy szkoły, świetlice, domy kultury i inne placówki edukacyjne oraz kulturalne mogą zgłaszać prace?

- Prace mogą być wykonane w placówkach edukacyjnych i kulturalnych, jednak każda ze zgłoszonych prac musi spełniać warunki regulaminu. Do każdej pracy muszą być dołączone „Karty zgłoszenia uczestników” wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych. Formularze wypełnione przez nauczycieli czy instruktorów nie są zgodne z regulaminem konkursu i nie będą honorowane.

Czy można przysłać kilka prac w jednej przesyłce?

- Można przesłać kilka prac w jednej paczce, muszą być one jednak tak zapakowane, by formularze zgłoszeniowe różnych prac się nie pomieszały.

Czy w konkursie może wziąć udział cała klasa?

- Tak, pod warunkiem, że wszyscy będą brali udział w tworzeniu pracy konkursowej i każdy z autorów dostarczy oddzielną „Kartę zgłoszenia uczestnika”.

Czy mogę wykonać dwie prace w dwóch różnych zespołach i zgłosić je do tej samej kategorii?

- Nie, jest to sprzeczne z regulaminem. Każdy autor może wykonać tylko jedną pracę w każdej z kategorii.

Czy dorośli mogą brać udział w konkursie?

- Tak, zachęcamy do udziału w konkursie osoby w różnym wieku, bez ograniczeń wiekowych. Dorośli mogą być częścią zespołu mieszanego (np. z dziećmi, młodzieżą), można też pracować w zespołach złożonych wyłącznie z osób dorosłych. Prace mogą zgłaszać na konkurs także osoby dorosłe skupione wokół pracowni artystycznych np. w domach kultury, jednak każdy z autorów musi wypełnić własną „Kartę zgłoszenia uczestnika” - nie mogą jej wypełniać instruktorzy czy opiekunowie artystyczni.

Jak powinna wyglądać praca?

- Przede wszystkim powinna być pomysłowa oraz czysto i estetycznie wykończona. Możliwości wykonania pracy jest nieskończenie wiele, może być to scenka z udziałem postaci, wnętrze pomieszczenia, budowla, zbiór różnych elementów związanych z daną legendą, ale zachęcamy też do tworzenia nieszablonowych, abstrakcyjnych prac, w których temat zostanie przedstawiony w pomysłowy i zaskakujący sposób. Pamiętajcie, by praca była miniaturowa, przestrzenna oraz nie przekraczała regulaminowych wymiarów. Przypominamy, iż praca musi być umieszczona na kwadratowej, sztywnej podstawie o boku 12 cm i wysokości płytki do 1 cm. Wymiary pracy nie mogą przekraczać wymiarów podstawy, z wyjątkiem drobnych elementów wystających poza podstawę (maksymalnie 1 cm z każdej strony), a jej wysokość może wynosić maksymalnie 20 cm (UWAGA - wysokość liczona jest łącznie z podstawą).

Co to znaczy, że praca musi być wykonana w sposób trwały?

- Oznacza to, że praca musi wytrzymać upływ czasu oraz wpływ oświetlenia, wysokiej temperatury, jak również transport i przenoszenie. Nie może być zatem wykonana np. z lodu, owoców, piasku itp. Elementy pracy mogą być natomiast wykonane np. z plasteliny bądź innych tego typu materiałów, pod warunkiem, że autorzy zadbają o należyte przymocowanie tych elementów do podstawy oraz o zabezpieczenie pracy przed zniszczeniem w trakcie transportu.

Moja praca jest zbyt duża/zbyt wysoka - co zrobić?

- Zbyt dużą pracę należy zmniejszyć, np. poprzez usunięcie pewnych elementów lub ich wymianę. Warto to zrobić, gdyż prace, które przekraczają regulaminowe wymiary, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu i wystawy. Najprostszym sposobem uniknięcia błędu jest rozpoczęcie tworzenia pracy od wycięcia kwadratowej podstawy o boku 12 cm i wysokości płytki do 1 cm, oraz bieżące kontrolowanie z linijką wysokości powstającego dzieła.

Z czego może być wykonana podstawka do pracy?

- Podstawka musi być wykonana z trwałego, sztywnego materiału, czyli np. z tektury, sklejki, drewna, płytki pcv, plexi, szkła, metalu, kamienia. Podstawka może być pomalowana - ale nie musi. Podstawką nie może być wiotka kartka papieru, tkanina czy miękki filc.

Czy podstawka może mieć inny wymiar niż 12 x 12 cm?

- Nie, wymagany wymiar płytki podstawy to kwadrat o boku 12 cm i wysokości nie większej niż 12 cm.

Czy mogę włożyć "Kartę zgłoszenia pracy" do pudełka z pracą?

- Nie, karta zgłoszenia po uzupełnieniu danych musi zostać przyklejona na spodzie płytki podstawy pracy w sposób trwały.

Nie mam pomysłu na nazwę pracy. Czy mogę po prostu nazwać pracę "Legenda o Zapiecku"?

- Niestety nie, każda praca musi mieć nadany indywidualny tytuł, który nie może być tytułem legendy - nazwą kategorii. Nazwa pracy może zawierać w sobie tytuł legendy np. "Skrzynia z Legendy o Zapiecku" lub "Jak powstał Zapiecek?". Nie można też nazwać swojej pracy "Bez tytułu".

Co, jeśli nie uda się wysłać pracy w terminie?

- Pracę należy dostarczyć do Muzeum w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r. do godziny 19:00. Prace dostarczone po terminie nie będą zakwalifikowane do konkursu, więc należy zadbać o to, by dotarły do Muzeum na czas. Przyjmujemy także przesyłki kurierskie.

Co, jeśli do pracy nie zostały dołączone „Karty zgłoszenia uczestników” lub „Karta zgłoszenia pracy”?

- Prace bez poprawnie wypełnionych „Kart zgłoszenia uczestników” lub „Kart zgłoszenia pracy” nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie. W sytuacjach nagłych (np. uczestnik uświadamia sobie, że formularz jest wypełniony błędnie albo nie został dołączony, a pracę dostarczył już do Muzeum) należy niezwłocznie skontaktować się z koordynatorem konkursu, pod warunkiem, że nie minął jeszcze termin składania prac.

Jak mogę odebrać nagrodę i/lub dyplom oraz zaproszenia do Muzeum Domków dla Lalek?

- Laureaci konkursu zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo na galę wręczenia nagród, która odbędzie się w Muzeum Domków dla Lalek. W razie nieobecności na gali, nagrody zostaną wysłane pocztą. Autorzy pozostałych prac prezentowanych na wystawie otrzymają dyplomy i zaproszenia do Muzeum Domków dla Lalek pocztą.

Kto może uczestniczyć w gali wręczenia nagród?

- W gali mogą uczestniczyć osoby wcześniej zaproszone - czyli laureaci nagród. Ich nazwiska zostaną umieszczone na liście gości. Osoby spoza listy gości, nie będą mogły wziąć udziału w gali.

Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę czasową otrzymają zaproszenia do Muzeum Domków dla Lalek. Co to znaczy?

- Autorzy otrzymają imienne zaproszenia, które uprawniają do jednorazowego, bezpłatnego wstępu do Muzeum Domków dla Lalek podczas trwania czasowej wystawy pokonkursowej.

Czy osoby mieszkające poza granicami Polski mogą wziąć udział w konkursie?

- Tak, zgłoszenia będą przyjmowane niezależnie od miejsca zamieszkania, narodowości czy obywatelstwa uczestników. W przypadku prac nadsyłanych z innych krajów, należy zadbać o to, by dotarły one do Muzeum w wyznaczonym terminie, tzn. do 30 kwietnia 2018 r.

bottom of page