top of page
Codziennie_Daily
 09:00 - 19:00

Muzeum jest czynne codziennie  9:00-19:00

z wyjątkiem dni:

 • 1 stycznia 2020

 • 10,11,12,13 kwietnia 2020

 • 1 listopada 2020

 • 23,24,25,26 grudnia 2020

 • 31 grudnia 2020 - czynne w godz. 9-16

 • 1 stycznia 2021

The Museum is open every day 9:00-19:00, except:

 • January 1, 2020

 • April 10, 11, 12, 13, 2020

 • November 1, 2020

 • December  23, 24, 25, 26, 2020

 • December  31, 2020,  open 9:00-16:00

 • January 1, 2021

Bilety wstępu dla indywidualnych zwiedzających

są dostępne w kasie Muzeum bez potrzeby rezerwacji.

​Zwiedzanie z przewodnikiem dla osób indywidualnych jest możliwe po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji usługi lub zależne od dostępności przewodnika dyżurnego. Muzeum nie gwarantuje dostępności przewodnika dla osób indywidualnych bez wcześniejszej rezerwacji.

Wcześniejsza rezerwacja jest obowiązkowa na zwiedzanie bez przewodnika, zwiedzanie z przewodnikiem oraz udział w lekcjach muzealnych, wyłącznie dla grup zorganizowanych.

 

godziny otwarcia

Muzeum jest zamknięte.

​The Museum is closed.

Cennik Biletów_ Ticket Price 

Honorujemy /We accept

Jak do nas trafić_How to find us 

Wejście do Muzeum

znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu Pałacu Kultury i Nauki – przejście pod arkadami od strony ulicy Emilii Plater (między informacją turystyczną a Salą Kongresową) lub przez hol główny Pałacu Kultury i Nauki (wejście od strony ul. Marszałkowskiej).

The entrance to the Museum

is located in the inner courtyard of Palace of Culture and Science - either under the arcades from the side of Emilii Plater street (between the tourist information and the Congress Hall) or through the main hall of PKiN (entry from Marszałkowska street).

MUZEUM DOMKÓW DLA LALEK

Pałac Kultury i Nauki

Dziedziniec Wewnętrzny

pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

GPS 52.231264/21.005554

 

kontakt:

muzeum@muzeumdomkow.pl

 

informacje i rezerwacje grupowe:

tel. 517 49 00 47

Muzeum Domków dla Lalek prowadzi:

FUNDACJA BELLE ÉPOQUE

Plac Defilad 1

00-901 WARSZAWA

fundacja@belleepoque.pl

www.BelleEpoque.pl

 

KRS 0000564993

NIP 7010503893

REGON 362322507

 

Nr konta PLN (wpłaty w złotych)

83 1750 0012 0000 0000 3079 3781

 

Nr konta EUR (wpłaty walutowe)

PL 30 1750 0012 0000 0000 3106 7693

BIC/SWIFT PPABPLPK

 

 kontakt_contact 

pl_PL_2018_1 COE.jpg

BILET NORMALNY ____20 zł (5 €)

REGULAR TICKET

BILET ULGOWY _____15 zł (4 €)

DISCOUNT TICKET

Ulgowy bilet wstępu do Muzeum przysługuje po okazaniu stosownej legitymacji:

• przedszkolakom, uczniom objętym obowiązkiem szkolnym, studentom do 26 roku życia oraz doktorantom,

• osobom niepełnosprawnym z legitymacją osoby niepełnosprawnej lub orzeczeniem na piśmie,

• jednemu opiekunowi dziecka z niepełnosprawnością lub dorosłej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej zdolności do samodzielnej egzystencji,

• nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Discount tickets to the Museum are available upon presentation of a corresponding ID.  Discount tickets apply to:

• kindergarten, primary and secondary school children, students up to and including the age of 26 and PhD candidates,

• disabled with a valid document confirming the disability,

• one guardian of a disabled child or a disabled adult with limited ability to lead an independent life is also entitled to a discount ticket,

• teachers conducting work at schools, other educational entities, reformatories or youth detention centres.

BILET SENIORA _____16 zł (4 €)

SENIOR TICKET

Ulgowy bilet wstępu do Muzeum dla seniora przysługuje osobom powyżej 60 roku życia.

Senior tickets apply to people who are 60 years and older.

BILET GRUPOWY _____13 zł (3 €)

DISCOUNT TICKET

Ulgowe, grupowe bilety wstępu do Muzeum przysługują osobom w grupie zorganizowanej powyżej 10 osób.

Discount, group tickets apply to members of organised groups of more than 10 people.

BILET RODZINNY _____60 zł (15 €)

FAMILY TICKET

Rodzinny bilet wstępu do Muzeum przysługuje grupie 4 osób, w skład której wchodzi co najmniej 1 dziecko i 1 osoba dorosła.

Family tickets apply to a group of 4 people with at least one child and one adult.

BILET BEZPŁATNY

FREE TICKET

 

Bezpłatne bilety wstępu przysługują:

• dzieciom do 100 cm wzrostu,

• osobom w wieku powyżej 100 lat,

• opiekunom grup zorganizowanych - 1 opiekunowi na 10 podopiecznych (w przypadku grup przedszkolnych i osób niepełnosprawnych, liczbę opiekunów ze wstępem bezpłatnym należy uzgodnić indywidualnie podczas dokonywania rezerwacji grupowej).

Po okazaniu stosownych dokumentów bezpłatne bilety wstępu przysługują:

• pracownikom muzeów, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),

• dziennikarzom - honorujemy polskie legitymacje dziennikarskie SDP lub SDRP oraz legitymację międzynarodową FIJ (IFJ),

• licencjonowanym polskim przewodnikom turystycznym – honorujemy legitymacje państwowe i PTTK,

• kombatantom i inwalidom wojennym.

Free tickets apply to:

• children up to 100 cm tall,

• people who are 100 years of age and older,

• the group guardians -1 per 10 visitors (the number of guardians of kindergarten groups or disabled persons with free admission shall be agreed individually while booking a guided tour).

Free tickets also apply to following visitors with a valid document:

• museum employees, members of International Council of Museums, International Council on Monuments and Sites,

• journalists – we accept Polish SDP or SDRP documents as well as International Federation of Journalists confirmation,

• licensed Polish tour guides - we accept state or Polish Tourist and Sightseeing Society ID,

• war veterans and the war disabled.

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM 

GUIDED VISITS

 

Za zwiedzanie z przewodnikiem pobierana jest dodatkowa opłata od grupy: 

For guided visit additional group fee is required:

 

•w grupie do 10 osób - język polski   ___90 zł  (24 €)

a group of up to 10 people - in Polish

 

•w grupie do 10 osób - język angielski lub rosyjski  ___180 zł  (48 €)

a group of up to 10 people - in English or Russian

 

•w grupie powyżej 10 osób - język polski ___65 zł  (17 €)

an organised group of more than 10 people - in Polish

 

•w grupie powyżej 10 osób - język angielski lub rosyjski ___130 zł  (34 €)

an organised group of more than 10 people - in English or Russian

     

LEKCJA MUZEALNA _____50 zł (13 €)

MUSEUM LESSONS

Lekcja muzealna to edukacyjna, tematyczna ścieżka zwiedzania połączona ze spotkaniem warsztatowym. Opłata jest pobierana od grupy, za przeprowadzenie 90 minut zajęć w języku polskim. Uwaga: za wstęp do Muzeum i uczestnictwo w lekcji muzealnej pobierana jest oddzielna opłata - bilet edukacyjny od każdego uczestnika zajęć. Optymalna liczba osób w grupie: 20-25 plus opiekunowie. Minimalna liczba uczestników - 15 osób. Obowiązuje wcześniejsza, telefoniczna rezerwacja, wybór tematu zgodnie z obowiązującą ofertą i przedpłata. Scenariusze zajęć są dostosowywane do wieku i umiejętności uczestników.

 

The museum lesson is an educational, themed sightseeing path combined with a workshop meeting. The group fee for a museum lesson includes conducting 90-minute classes in Polish. Caution: A separate fee is charged for admission to the Museum and participation in classes - an educational ticket per each participant. The optimal number of people in a group: 20-25 with guardians. Minimum number of participants - 15 people. Telephone reservation of classes, choice of a subject from Museum's educational offer and payment in advance are obligatory. Classes are adapted to the age of the visitors.

 

BILET EDUKACYJNY  _____25 zł (6 €)

EDUCATIONAL TICKET

Bilet edukacyjny jest opłatą pobieraną od każdego uczestnika za udział w lekcji muzealnej.  Opłata nie dotyczy opiekuna – nauczyciela  towarzyszącego grupie (1 opiekun na 10 podopiecznych). Pozostałych opiekunów obowiązuje opłata jak za bilet grupowy.

The educational ticket is a fee for participation in the museum lesson per person. The fee for the educational ticket does not apply to the guardian - teacher  accompanying the group (1 guardian per 10 visitors). A group ticket applies to other guardians.

WARSZTATY TWÓRCZE DLA GRUP _____19 zł (5 €)

CREATIVE GROUP WORKSHOPS

Opłata za udział uczestnika w warsztatach twórczych. Spotkanie warsztatowe trwa 45 minut i jest dostosowane do wieku zwiedzających. Obowiązuje wcześniejsza, telefoniczna rezerwacja i przedpłata oraz ustalenie tematu zajęć  wg dostępnej oferty. Optymalna liczba osób w grupie: 20-25 plus opiekunowie.  Minimalna liczba uczestników w grupie - 15 osób. Opłata nie obejmuje biletu wstępu do Muzeum.

Fee for participating in creative workshops per person. Workshop lasts 45 minutes and is adapted to suit the age of the visitors.  Reservation, choice of a subject of workshop and payment in advance are necessary. Group guardian (1 per 10 visitors) is entitled to a free ticket. The minimum number of participants – 15 people. The fee does not include the admission ticket to the Museum.

UWAGA/ ATTENTION 

• Promocje cenowe na bilety nie sumują się.

The discount tickets cannot be combined.

• Kupony, karty i bilety partnerów nie obejmują biletów grupowych.

Discount coupons and tourist cards do not apply to group tickets.

Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz wprowadzania na ekspozycję: hulajnóg, rowerów i tym podobnych pojazdów, a także wózków  dziecięcych, z wyjątkiem wózków dla osób niepełnosprawnych.

It is not permitted to enter the Museum with scooters, bicycles and pushchairs, except wheelchairs and prams for the disabled. You may leave your wheeled vehicles by the Museum's front desk.

Na całym terenie Pałacu Kultury i Nauki obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników.

All animals, except guide dogs, are not permitted in all areas of the Palace of Culture and Science.

 

 

Cennik wchodzi w życie z dniem 10 września 2019.

The Ticket Prices enter into force on September 10, 2019.

 

ZAKUP BILETU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU ZWIEDZANIA

TICKET PURCHASE MEANS ACCEPTANCE OF VISIT RULES

 12 zł (3 €)    BILET NORMALNY  

   9 zł (2 €)    BILET ULGOWY 

Ulgowy bilet wstępu do Muzeum przysługuje po okazaniu stosownej legitymacji:

• przedszkolakom, uczniom objętym obowiązkiem szkolnym, studentom do 26 roku życia oraz doktorantom,

• osobom niepełnosprawnym z legitymacją osoby niepełnosprawnej lub orzeczeniem na piśmie,

• jednemu opiekunowi dziecka z niepełnosprawnością lub dorosłej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej zdolności do samodzielnej egzystencji,

• nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

   9 zł (2 €)    BILET SENIORA  

Ulgowy bilet wstępu do Muzeum dla seniora przysługuje osobom powyżej 60 roku życia.

   8 zł (2 €)    BILET GRUPOWY 

Ulgowe, grupowe bilety wstępu do Muzeum przysługują osobom w grupie zorganizowanej powyżej 10 osób.

 36 zł (8 €)    BILET RODZINNY  

Rodzinny bilet wstępu do Muzeum przysługuje grupie 4 osób, w skład której wchodzi co najmniej 1 dziecko i 1 osoba dorosła.

  BILETY BEZPŁATNE 

 

Bezpłatne bilety wstępu przysługują:

• dzieciom do 100 cm wzrostu,

• osobom w wieku powyżej 100 lat,

• opiekunom grup zorganizowanych - 1 opiekunowi na 10 podopiecznych (w przypadku grup przedszkolnych i osób niepełnosprawnych, liczbę opiekunów ze wstępem bezpłatnym należy uzgodnić indywidualnie podczas dokonywania rezerwacji grupowej).

Po okazaniu stosownych dokumentów bezpłatne bilety wstępu przysługują:

• pracownikom muzeów, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),

• dziennikarzom - honorujemy polskie legitymacje dziennikarskie SDP lub SDRP oraz legitymację międzynarodową FIJ (IFJ),

• licencjonowanym polskim przewodnikom turystycznym – honorujemy legitymacje państwowe i PTTK,

• kombatantom i inwalidom wojennym.

  ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM  

Za zwiedzanie z przewodnikiem pobierana jest dodatkowa opłata od grupy: 

  55 zł  (13 €)    w grupie do 10 osób - język polski  

  83 zł  (19 €)    w grupie powyżej 10 osób - język polski  

 110 zł  (26 €)  w grupie do 10 osób - język angielski lub rosyjski

 166 zł  (38 €)  w grupie powyżej 10 osób - język angielski lub rosyjski

 50 zł (12 €)   LEKCJE MUZEALNE  

Lekcja muzealna to edukacyjna, tematyczna ścieżka zwiedzania połączona ze spotkaniem warsztatowym. Opłata jest pobierana od grupy, za przeprowadzenie 90 minut zajęć w języku polskim. Uwaga: za wstęp do Muzeum i uczestnictwo w lekcji muzealnej pobierana jest oddzielna opłata - bilet edukacyjny od każdego uczestnika zajęć. Optymalna liczba osób w grupie: 20-25 plus opiekunowie. Minimalna liczba uczestników - 15 osób. Obowiązuje wcześniejsza, telefoniczna rezerwacja, wybór tematu zgodnie z obowiązującą ofertą i przedpłata. Scenariusze zajęć są dostosowywane do wieku i umiejętności uczestników.

 

 20 zł (5 €)   BILET EDUKACYJNY 

Bilet edukacyjny jest opłatą pobieraną od każdego uczestnika za udział w lekcji muzealnej.  Opłata nie dotyczy opiekuna – nauczyciela  towarzyszącego grupie (1 opiekun na 10 podopiecznych). Pozostałych opiekunów obowiązuje opłata jak za bilet grupowy.

 

  ATTENTION  

Promocje cenowe na bilety nie sumują się.

Kupony, karty i bilety partnerów nie obejmują biletów grupowych.

Cennik wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2021.

ZAKUP BILETU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU ZWIEDZANIA

certyfikat 2019 trip.jpg

Regulamin zwiedzania_

Visitor Rules and Regulations

REGULAMIN ZWIEDZANIA _

Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie 

 

Definicje:

Muzeum – Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie.

Fundacja – podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Muzeum Domków dla Lalek: Fundacja Belle Époque,  z siedzibą przy Placu Defilad 1, 00-901 Warszawa, KRS 0000564993,  NIP7010503893, REGON 362322507.

Grupa zorganizowana – grupa licząca więcej niż 10 osób i reprezentowana we wszystkich sprawach formalnych (rezerwacja, płatność) przez jedną konkretną osobę.

Zajęcia – zwiedzanie ekspozycji, lekcje muzealne, warsztaty twórcze, prelekcje, imprezy zorganizowane  i inne formy spotkań kulturalno-edukacyjnych dla grup zorganizowanych, odbywających się w Muzeum, przy prowadzeniu i udziale pracowników Muzeum.

I. Informacje ogólne – funkcjonowanie Muzeum

 1. Muzeum można zwiedzać codziennie w godzinach 9:00 -19:00. Harmonogram dni wolnych od pracy jest podawany na stronie internetowej Muzeum na początku każdego roku kalendarzowego.

 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość czasowego zamknięcia bądź ograniczenia dostępu do wystaw, o czym informuje z możliwie dużym wyprzedzeniem na stronie internetowej.

 3. W trosce o komfort zwiedzania ostatnie wejście na ekspozycję odbywa się na 30 minut przed zamknięciem Muzeum.

 4. Na terenie Muzeum dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy oraz osób na wózkach inwalidzkich. Ze względu na wysokie schody Muzeum jest częściowo wyłączone z dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 5. Zwiedzanie Muzeum jest możliwe po nabyciu biletów i opłaceniu ich zgodnie z obowiązującym cennikiem. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

 6. Ceny biletów wstępu, wykaz osób zwolnionych z opłaty za wstęp, przysługujące ulgi oraz wykaz programów w których uczestniczy Muzeum zawarte są w aktualnym cenniku zamieszczonym na stronie internetowej Muzeum oraz umieszczonym w kasie Muzeum.

 7. Opłata za zwiedzanie upoważnia do jednorazowego zwiedzenia wszystkich dostępnych wystaw w Muzeum, niezwłocznie po dokonaniu transakcji bądź w przypadku płatności przelewowej(dot. grup zorganizowanych) w dniu zadeklarowanym w rezerwacji. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowej opłaty za zwiedzenie wybranej wystawy czasowej.

 8. Płatność za bilety indywidualne i dodatkowe usługi odbywa się w kasie Muzeum, gotówką lub kartą płatniczą.

 9. Potrzebę wystawienia przez Fundację faktury za bilety wstępu, usługi dodatkowe lub zakupy w sklepiku muzealnym należy zgłaszać w chwili zakupu.

 10. Wstęp biletowany do Muzeum obowiązuje we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem imprez specjalnych zorganizowanych według odrębnych zasad zwiedzania.

 11. Muzeum mogą zwiedzać grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne.

 12. Bilety wstępu dla osób indywidualnych są dostępne na bieżąco w kasie Muzeum bez potrzeby rezerwacji. Wcześniejsza rezerwacja biletów jest konieczna i obowiązkowa wyłącznie w przypadku grup zorganizowanych.

 13. Rodzice/opiekunowie i opiekunowie grup, są zobowiązani do tego, by towarzyszyć dzieciom podczas zwiedzania ekspozycji oraz podczas zajęć. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za zachowanie i szkody wyrządzone przez podopiecznych.

 14. Rodzice/ opiekunowie dzieci w wieku 0-6 lat zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i ścisłego nadzoru nad dziećmi podczas wizyty w Muzeum.

 15. Do zwiedzenia Muzeum bez opieki osoby dorosłej może zostać dopuszczona osoba niepełnoletnia od 13. roku życia, jednak taki przypadek każdorazowo musi zyskać aprobatę pracownika Muzeum. Niepełnoletni nie może być opiekunem innego niepełnoletniego.

 16. Przed wejściem na ekspozycje muzealne, należy pozostawić w szatni: okrycia wierzchnie, bagaże z wyjątkiem podręcznych torebek i małych plecaków, parasole, kije do nordic-walking i inne przedmioty wielkogabarytowe, w tym wózki dziecięce. Zakaz nie obejmuje sprzętów pomagających osobom niepełnosprawnym w poruszaniu się.

 17. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie Muzeum. Cenne przedmioty i bagaże można zdeponować w recepcji Muzeum.

 18. Na terenie Muzeum obowiązuje kategoryczny zakaz fotografowania i filmowania z użyciem stabilizatorów obrazu i dodatkowych akcesoriów typu selfie-stick, statyw lub monopod oraz przy użyciu lampy błyskowej.

 19. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy: a) wnoszenia broni palnej oraz substancji i przedmiotów niebezpiecznych, b) wprowadzania hulajnóg, rowerów i tym podobnych pojazdów, a także wózków dziecięcych, z wyjątkiem wózków dla osób niepełnosprawnych, c) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), d) palenia tytoniu (także e-papierosów), e. wnoszenia jedzenia i picia oraz jakiejkolwiek konsumpcji, f) wstępu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, g) dotykania eksponatów, h) przesuwania elementów wyposażenia – gablot, siedzisk, zasłon, stojaków itp., i) dotykania przewodów i elementów instalacji elektrycznej (włączniki, gniazdka, kable), j) wspinania się na elementy architektoniczne i wyposażenie Muzeum, k) prowadzenia głośnych rozmów telefonicznych, l) pozostawiania śmieci i odpadków w przestrzeni ekspozycji, m) używania urządzeń nagłaśniających, n) wstępu osób zagrażających higienie i/lub bezpieczeństwu ludzi oraz mienia, o) zachowywania się w sposób zakłócający spokój innych zwiedzających.

 20. Liczba jednorazowo przebywających osób na terenie Muzeum nie może przekraczać limitu wynikającegoz zasad p-poż oraz bezpieczeństwa. W sytuacji przekroczenia limitu pracownik Muzeum lub pracownik ochrony może odmówić wstępu do Muzeum.

 21. Zakupione w sklepiku muzealnym pamiątki, książki i zabawki nie podlegają zwrotowi. W przypadku wady produktu jest możliwa jego wymiana.

 22. Na terenie Muzeum oraz całego Pałacu Kultury i Nauki działa monitoring rejestrujący obraz.

II. Zwiedzanie z przewodnikiem i rezerwacje grupowe 

 1. W Muzeum możliwa jest rezerwacja zwiedzania ekspozycji z przewodnikiem. Mogą jej dokonywać zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane.

 2. Zwiedzanie z przewodnikiem jest dostępne w cenach i językach podanych w aktualnym cenniku.

 3. Rezerwacji zwiedzania z przewodnikiem można dokonywać tylko telefonicznie, co najmniej dzień przed planowanym zwiedzaniem. Rezerwacja musi zostać potwierdzona przez pracownika Muzeum, aby stać się skuteczną.W przypadku braku rezerwacji, Muzeum nie gwarantuje dostępności przewodnika.

 4. Oprowadzanie grup zorganizowanych przez przewodnika Muzeum lub udział w zajęciach możliwe są jedynie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej oraz uiszczeniu zaliczki przelewem na konto Fundacji lub w kasie Muzeum, w kwocie i terminie zgodnymi z aktualnym cennikiem i ofertą edukacyjną Muzeum. Przy braku opłaty, po upływie wyznaczonego terminu rezerwacja jest automatycznie anulowana.

 5. Za usługi świadczone przez Muzeum grupy zorganizowane mogą dokonywać płatności w kasie gotówką lub kartą oraz przelewem na konto Fundacji w formie przedpłaty lub opłaty za fakturę z odroczonym terminem płatności. W przypadku potrzeby wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności konieczne jest przesłanie stosownego pisma na adres mailowy bądź pocztowy Muzeum.

 6. W razie odwołania rezerwacji po uiszczeniu zaliczki, nie jest ona zwracana. Opłaconą rezerwację można przenieść na inny termin po uprzednim kontakcie telefonicznym z Muzeum, maksymalnie 7 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Nagłe przepadki losowe będą każdorazowo traktowane i rozpatrywane indywidualnie.

 7. Grupy zwiedzające Muzeum z przewodnikiem mogą liczyć do 25 osób w zależności od rodzaju zajęć i wieku uczestników. W przypadku liczniejszych grup istnieje konieczność ich podziału.

 8. Na 10 osób w grupie zorganizowanej wstęp bezpłatny przysługuje jednemu opiekunowi. W przypadku grup przedszkolnych i osób niepełnosprawnych liczbę opiekunów ze wstępem bezpłatnym należy uzgodnić indywidualnie podczas dokonywania rezerwacji.

 9. Opiekun grupy, która zarezerwowała zwiedzanie, powinien stawić się w Muzeum 10 minut przed zarezerwowaną godziną zwiedzania w celu uiszczenia opłat i przygotowania grupy do zwiedzania. Ze względu na warunki lokalowe pracownik Muzeum może odmówić wpuszczenia grupy, która przyjdzie wcześniej niż 10 minut przed zarezerwowaną godziną zwiedzania.

 10. Muzeum nie gwarantuje przyjęcia grupy spóźnionej więcej niż 20 minut i/lub naruszającej regulamin.

 11. Przewodnicy niebędący pracownikami Muzeum nie mogą samodzielnie oprowadzać grup po ekspozycjach Muzeum.

III.  Postanowienia dodatkowe

 1. Zwiedzający mają obowiązek stosować się do poleceń pracowników Muzeum, opiekunów ekspozycji i służby ochrony Pałacu Kultury i Nauki.

 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu pracownik Muzeum bądź pracownik ochrony poucza osobę, a w razie dalszego łamania regulaminu ma prawo wyproszenia takiej osoby bez prawa do zwrotu wniesionych w Muzeum opłat.

 3. Pracownik muzeum lub pracownik ochrony ma prawo wezwać służby porządkowe, w tym policję w razie niezastosowania się do polecenia opuszczenia Muzeum.

 4. Nabycie biletu wstępu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Skargi i wnioski należy składać pisemnie, opatrzone podpisem i kontaktem zwrotnym. Pisma anonimowe nie będą rozpatrywane.

 6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Muzeum:www.MuzeumDomkow.pl .

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje pracownik Muzeum.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2019.

ZAKUP BILETU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU ZWIEDZANIA

 

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Muzeum Domków dla Lalek jest Fundacja Belle Époque,

z siedzibą przy Placu Defilad 1, 00-901 Warszawa, KRS 0000564993  NIP7010503893  REGON 362322507

 

 

 

VISITOR RULES AND REGULATIONS FOR _

The Dollhouse Museum in Warsaw  

 

Definitions:

Museum - The Dollhouse Museum in Warsaw.

Foundation - the entity responsible for running the Dollhouse Museum: Belle Époque Foundation, based at Plac Defilad 1, 00-901 Warsaw, KRS 0000564993, NIP 7010503893, REGON 362322507.

Organized group - a group of more than 10 people represented in all formal matters (booking, payment) by one specific person.

Classes - visiting the exhibition, museum lessons, creative workshops, lectures, organized events and other forms of cultural and educational meetings for organized groups taking place in the Museum, with the conduct and participation of the Museum staff.

 

I. General information - the functioning of the Museum

 1. The museum can be visited daily from 9:00 to 19:00. The schedule of non-working days is given on the Museum's website at the beginning of each calendar year.

 2. The Museum reserves the right to temporarily close or restrict access to exhibitions and shall inform about it on the Museum’s website as soon as possible.

 3. For the sake of comfort of visiting, the last entry to the exhibition takes place 30 minutes before the closing of the Museum.

 4. Only pedestrian and wheelchair users are allowed at the Museum. Due to high stairs the Museum is partially excluded from accessibility for persons with reduced mobility.

 5. Visiting the Museum is possible after purchasing tickets and paying for them in accordance with the current price list. Purchased tickets are non-refundable.

 6. The prices of admission tickets, a list of people exempt from the admission fee, concessions and the list of programs in which the Museum participates are included in the current price list placed on the Museum's website and placed at the Museum’s ticket office.

 7. The visiting fee entitles to a one-time visit to all available exhibitions at the Museum immediately after the transaction or, in the case of transfer payment (regarding organized groups) on the day declared in the booking. It is allowed to introduce an additional fee for visiting a selected temporary exhibition.

 8. Payments for individual tickets and additional services are made at the Museum’s ticket office, in cash or by credit card.

 9. The need for the Foundation to issue an invoice for admission tickets, additional services or purchases in a museum shop should be notified at the time of purchase.

 10. Admission tickets to the Museum are needed every day, except for special events organized under the rules specified in separate regulations.

 11. The Museum can be visited by organized groups and individuals.

 12. Entrance tickets for individuals are available on an ongoing basis at the Museum’s ticket office without the need for reservations. Advance ticket booking is only necessary and mandatory for organized groups.

 13. Parents / guardians are required to accompany minors when visiting museum exhibitions and during classes. They bear full responsibility for the behavior and damage caused by minors.

 14. Parents / guardians of children aged 0-6 are required to exercise extreme caution and close supervision over children during a visit to the Museum.

 15. A minor who is 13 years old or older may be allowed to visit the Museum without adult supervision, but such a case must always be approved by an employee of the Museum. An underage cannot be the guardian of another underage.

 16. Before entering museum exhibitions outer garments, luggage except handbags and small backpacks, umbrellas, Nordic walking sticks and other large items, including prams must be left in the cloakroom. The prohibition does not include mobility aids.

 17. The Museum is not responsible for items left in the cloakroom and at the Museum. Valuable items or luggage can be deposited at the Museum’s reception.

 18. It is strictly forbidden to photograph and record videos with the use of image stabilizers and additional selfie-stick accessories, a tripod or a monopod and a flash on the Museum grounds.

 19. The following prohibitions apply on the premises of the Museum: a) bringing firearms, dangerous substances and objects, b) entering scooters, bicycles and similar vehicles, as well as prams, except for wheelchairs and prams for the disabled, c) entering and bringing animals (excluding the guide dog), d) smoking (also e-cigarettes), e) bringing food, drinks and any consumption, f) the admission of people under the influence of alcohol or other intoxicants, g) touching exhibits, h) moving equipment elements - showcases, seats, curtains, stands, etc., i) touching wires and electrical components (switches, sockets, cables), j) climbing on architectural elements and equipment of the Museum, k) make loud phone calls, l) leaving garbage and debris in the exhibition space, m) using sound equipment, n) admission of persons negatively affecting hygiene and/or safety of people and property, o) behaving in a way that disturbs the peace of other visitors.

 20. The number of people staying at the Museum at one time may not exceed the limit resulting from the security and fire protection rules. If the limit is exceeded, a Museum employee or security officer may refuse admission to the Museum.

 21. Toilets located on the Museum grounds are only available to persons who have an admission ticket to the Museum.

 22. Souvenirs, books and toys purchased in the museum shop are not refundable. In the event of a product defect, it can be replaced.

 23. The Museum and the entire Palace of Culture and Science are under video surveillance.

II. Guided visits and group bookings

 1. In the Museum it is possible to book a guided exhibition visit. It can be made by individual visitors and organized groups.

 2. The cost of a guided visit and its available languages are listed in the current price list.

 3. Guided visit can be booked only by phone at least the day before the scheduled visit. The reservation must be confirmed by an employee of the Museum to become effective. In the absence of reservations, the Museum does not guarantee the availability of the guide.

 4. Guided visits of organized groups or participation in classes is possible only after prior telephone booking and making an advance payment by transfer to the Foundation's account or at the Museum's ticket office, in the amount and time in accordance with the current price list and educational offer of the Museum. In the absence of payment, after the deadline has expired, the reservation is automatically canceled.

 5. For services rendered by the Museum, organized groups may make cash or card payments at the cash register and by transfer to the Foundation's account in the form of a prepayment or invoice fee with deferred payment. If you need to issue an invoice with deferred payment, you must send an appropriate letter to the Museum's email or postal address.

 6. If the reservation is canceled after the advance payment, the payment is not returned. A paid reservation can be transferred to another date after prior telephone contact with the Museum, up to 7 days before the original date of reservation. Sudden random forfeiture will be treated and considered individually.

 7. Groups visiting the Museum with a guide may be comprised of max. 25 people depending on the type of activity and the age of the participants. For larger groups there is a need to seperate them.

 8. For 10 people in an organized group, one guardian is entitled to a free admission. For pre-school groups and people with disabilities the number of guardians with free admission must be agreed individually while making the reservation.

 9. The guardian of the group who booked the visit should show up at the Museum 10 minutes before the reserved time of the visit in order to pay the fees and prepare the group for the visit. Due to the housing conditions, an employee of the Museum may refuse to admit a group that will arrive earlier than 10 minutes before the booked visiting time.

 10. The Museum does not guarantee the admission of a group that is late more than 20 minutes and/or behaving in a way that violates the regulations.

 11. Guides who are not employees of the Museum are not allowed to guide groups on their own through the Museum's exhibitions.

III. Additional provisions

 1. Visitors are obliged to follow the instructions of Museum employees, exhibition supervisors and the Palace of Culture and Science security services.

 2. In the event of a breach of the rules of these Regulations, an employee of the Museum or a security guard instructs a person and in the event of further violation of the regulations, has the right to ask such a person to leave without the right to refund the fees paid in the Museum.

 3. A museum employee or security guard has the right to call law enforcement, including the police, in the event of failure to comply with the order to leave the Museum.

 4. Purchasing the admission ticket means acceptance of these regulations.

 5. Complaints and applications should be submitted in writing, signed and with return adress. Anonymous letters will not be considered.

 6. Above Regulations are available on the Museum's website: www.MuzeumDomkow.pl .

 7. The Museum Staff decides upon cases that are not regulated by the above rules.

The Regulations enter into force on September 10, 2019.

 

PURCHASING A TICKET MEANS THE ACCEPTANCE OF THE VISITING RULES

 

 

The marketing authorisation holder is Fundacja Belle Époque,

headquarters at Plac Defilad 1, 00-901 Warsaw, Poland, KRS 0000564993,  NIP7010503893,  REGON 362322507

bottom of page