top of page

Serdecznie zapraszamy na

PRZYJĘCIA URODZINOWE 

w niezwykłej, tajemniczej scenerii

Muzeum Domków dla Lalek.

Zapraszamy do organizacji przyjęć urodzinowych w przepięknych i tajemniczych wnętrzach Muzeum Domków dla Lalek.

 

To wspaniała propozycja dla wszystkich, którzy cenią świętowanie urodzin w eleganckim, nieco staroświeckim stylu i poszukują alternatywy dla masowych przyjęć urodzinowych skoncentrowanych na zabawie i dużej ilości bodźców.

Przyjęcia urodzinowe organizowane w naszym Muzeum mają charakter kameralnego spotkania skupionego wokół postaci Jubilata, celebracji Jego święta w atmosferze wzajemnego szacunku i przyjaźni. Nasi animatorzy dbają o to, by Jubilat i  Goście spędzali czas spokojnie, a zarazem mądrze i twórczo.

 

Przyjęcie rozpoczyna się od zwiedzania ekspozycji muzealnej z przewodnikiem, następnie przenosi się do specjalnie przygotowanej sali, gdzie odbywa się uroczysta część skupiona wokół Jubilata. Goście wspólnie przygotowują laurkę, zaś następnymi punktami programu są: poczęstunek, warsztaty plastyczne, których efekty uczestnicy zabierają ze sobą do domu oraz sesja zdjęciowa w  dawnych strojach.

Gwarantujemy wiele śmiechu i radości, ale i... chwile wzruszenia!

 

 

Regulamin rezerwacji i organizacji urodzin:

I. WARUNKI OGÓLNE

 

1.  W przyjęciu urodzinowym uczestniczyć może maksymalnie grupa 20 dzieci powyżej 4 roku życia oraz rodzice lub opiekunowie prawni jubilata (2 osoby pełnoletnie na każdego jubilata).


2. Dopuszcza się organizację imprezy dla dwojga Jubilatów jednocześnie - należy zgłosić to podczas dokonywania rezerwacji.


3. Przyjęcia urodzinowe trwają 2,5 godz. zegarowej i organizowane są wyłącznie w dni powszednie - od poniedziałku do piątku. Przyjęcie rozpoczyna się punktualnie (nawet jeśli nie wszyscy Goście są już obecni) o godzinie 16:30 i trwa do 19:00.


4. Goście proszeni są o przybywanie na przyjęcie punktualnie, jednak będą zapraszani do sali urodzinowej nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem przyjęcia - rodzice/opiekunowie prawni Jubilata są zobowiązani poinformować o tym rodziców/opiekunów Gości. Jeśli rodzice/opiekunowie Jubilata wyrażą chęć czekania na wszystkich Gości i przyjęcie rozpocznie się później, wówczas animatorzy mają prawo skrócić niektóre części programu urodzinowego tak, aby przyjęcie zakończyło się punktualnie.


5. Jubilat wraz z rodzicem/opiekunem prawnym powinni stawić się w Muzeum punktualnie 20 minut przed rozpoczęciem przyjęcia - nie wcześniej i nie później. Ściśle ustalony harmonogram wynika z innych zajęć odbywających się w Muzeum.

 

II. PRZEBIEG PRZYJĘCIA i ZAPROSZENIA


1. Program przyjęcia obejmuje następujące punkty: specjalne zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem, tworzenie laurki dla Jubilata,  poczęstunek, warsztaty twórcze oraz przebieraną sesję fotograficzną w dawnym stylu.


2. Wszystkie zdjęcia wykonują rodzice Jubilata własnym sprzętem fotograficznym i wykonane zdjęcia dystrybuują wśród gości we własnym zakresie.


3. Muzeum zapewnia drukowane zaproszenia dla każdego z uczestników przyjęcia. Zaproszenia są do odbioru w kasie Muzeum od chwili dokonania rezerwacji.

III. POCZĘSTUNEK I DEKORACJE


1. Zamawiający zapewniają we własnym zakresie tort oraz bezalkoholowe napoje - wyłącznie w kartonikach ze słomką lub małych butelkach, a także jednorazowe talerze, sztućce i serwetki. Podczas przyjęcia nie mogą być spożywane inne napoje lub przekąski.


2. Muzeum zapewnia dekorację sali urodzinowej kolorowymi chorągiewkami oraz ułożonym z nich napisem z imieniem i wiekiem Jubilata. Nie ma możliwości dekorowania sali elementami dostarczonymi we własnym zakresie.

IV. BEZPIECZEŃSTWO  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Rodzice/opiekunowie Gości nie mogą brać udziału w przyjęciu urodzinowym ani przebywać w czasie przyjęcia w sali urodzinowej i salach ekspozycyjnych. Zamawiający przyjęcia jest zobowiązany uprzedzić ich o tym podczas zapraszania Gości na urodziny.


2. Przyjecie prowadzi dwóch animatorów (w zależności od liczby osób mogą prowadzić pewne części programu wspólnie, a pewne na zmianę). Zadaniem animatorów jest zrealizowanie programu urodzin w przyjaznej atmosferze i organizacja czasu grupy, nie sprawują oni jednak opieki nad uczestnikami przyjęcia i nie ponoszą odpowiedzialności za ich zachowanie.


3. Opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuje rodzic/opiekun prawny Jubilata. Ponosi on tym samym pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone przez Gości urodzin.


4. Pracownicy Muzeum mają prawo wyprosić z przyjęcia urodzinowego każdą osobę, której zachowanie jest nieodpowiednie, destrukcyjne, zagraża zdrowiu czy życiu tej lub innych osób, lub stanowi zagrożenie dla mienia Muzeum Domków dla Lalek.

IV. OPŁATY I REZERWACJE


1.  Koszt organizacji przyjęcia urodzinowego to 1250 zł. Obejmuje on opłatę za pakiet drukowanych zaproszeń, wstęp Gości do Muzeum wraz ze specjalnym zwiedzaniem z przewodnikiem, opłatę za wynajem osobnej sali, prowadzenie przyjęcia oraz przeprowadzenie warsztatów plastycznych przez animatorów, a także udostępnienie kostiumów i akcesoriów do sesji zdjęciowej.

2.  Przyjęcia urodzinowe należy rezerwować osobiście w kasie Muzeum lub pod numerem telefonu 517 49 00 47, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Muzeum nie przyjmuje rezerwacji mailowych. Rezerwacji dokonać może jedynie osoba pełnoletnia.

3.  Aby potwierdzić rezerwację, rodzic lub opiekun prawny Jubilata jest zobowiązany: wpłacić zaliczkę w wysokości 250 zł w kasie Muzeum lub na konto Fundacji Belle Epoque (dane do przelewu poniżej), zapoznać się z Regulaminem Rezerwacji i Organizacji Urodzin oraz potwierdzić to w dostarczonym przez pracownika Muzeum formularzu. Dopiero po spełnieniu tych dwóch warunków rezerwacja może zostać uznana za ważną.

4.  W przypadku rezygnacji zamawiającego z rezerwacji terminu zaliczka nie jest zwracana. Pozostałą należną kwotę należy opłacić w dniu imprezy w kasie - gotówką lub kartą.

5.  Muzeum Domków dla Lalek zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu przyjęcia z przyczyn losowych. Nowy termin jest ustalany w porozumieniu z zamawiającym. W tej sytuacji, w przypadku rezygnacji z organizacji przyjęcia, zaliczka jest zwracana w całości.

6.  Istnieje możliwość przeprowadzenia przyjęcia w obcych językach. Dodatkowa opłata za prowadzenie urodzin w języku angielskim lub rosyjskim wynosi 250 zł - wówczas koszt całkowity przyjęcia wynosi 1500 zł, zaliczka zaś 500 zł.


 

Życzymy wspaniałej zabawy

i niezapomnianych wrażeń!

 

Dane do przelewu:

(w tytule prosimy wpisać hasło "urodziny",  imię dziecka oraz datę rezerwacji)

FUNDACJA BELLE ÉPOQUE

Pl. Defilad 1,00-901 WARSZAWA

Nr konta PLN (Raiffeisen Polbank)

83 1750 0012 0000 0000 3079 3781

bottom of page