top of page

Publikacja MAZOWIECKI PRZEMYSŁ ZABAWKARSKI XX w.

Licząca 550 stron publikacja MAZOWIECKI PRZEMYSŁ ZABAWKARSKI XX w. autorstwa Anety Popiel-Machnickiej i Alicji Sztylko, będąca zwieńczeniem naszego projektu badawczego jest już dostępna we wszystkich Bibliotekach Wojewódzkich na terenie całej Polski, a także w czytelniach większych bibliotek i ośrodków naukowych na terenie Mazowsza.


Wydawnictwo przybliża niezbadany dotąd obszar historii Mazowsza i Warszawy, które w XX wieku stanowiły niekwestionowane serce przemysłu zabawkarskiego w Polsce - działało tu ponad pół tysiąca zakładów produkujących zabawki, z czego w samej Warszawie naliczyliśmy ponad 300 mniejszych i większych wytwórni.


Osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt na mail muzeum@muzeum-domkow.pl__________

Koncepcja i projekt cyklu: Aneta Popiel-Machnicka

Opracowanie tekstów: Aneta Popiel-Machnicka, Alicja Sztylko

Współpraca w zakresie opracowań archiwaliów: Róża Popiel-Machnicka

Redakcja językowa i korekta tekstu: Magdalena Reczko

Projekt graficzny strony projektu MuzeumDomkow.pl/mapa: Aneta Popiel-Machnicka

Projekt graficzny książki: Aneta Popiel-Machnicka, Marta Krzemień-Ojak

Skład: Marta Krzemień-Ojak

Współpraca organizacyjna: Weronika Goworowska-Oleś, Bożena Michalska


__________

Zadanie publiczne MAZOWIECKI PRZEMYSŁ ZABAWKARSKI XX WIEKU – INTERAKTYWNA MAPA-WYSTAWA, dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Partnerem medialnym projektu jest Polskie Radio Dzieciom  

Partnerem medialnym projektu jest PolskieRadio RDCCommentaires


bottom of page