top of page

8 maja - 31 sierpnia 2021
Wystawa stacjonarna, w czwartki wstęp bezpłatny


15 maja - 15 listopada 2021
Wystawa online

Wystawa współfinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego


 

MWS plakat bez logo.jpg
MWS logo.jpg
MUZEUM DOMKOW 2021logo_m.jpg
logo mazowsze samo.jpg

Wystawa MAZOWSZE W SPÓDNICY prezentuje sylwetki wybranych kobiet, które w szczególny sposób zapisały się na kartach historii Mazowsza dzięki swoim niezwykłym, często pionierskim osiągnięciom w różnych dziedzinach kultury, sztuki, nauki, sportu, polityki i działalności społecznej.Wizerunki bohaterek przedstawiono w postaci lalek artystycznych wykonanych w różnych technikach plastycznych przez 15 cenionych artystek. Ekspozycja stanowi upamiętnienie wybitnych kobiet, mających odwagę wyprzedzić swoją epokę, by czynić świat piękniejszym i lepszym.


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego


The exhibition MAZOVIA IN A SKIRT presents the profiles of selected women who made a special mark in the history of the Mazovia region thanks to their extraordinary, often pioneering achievements in various fields of culture, art, science, sports, politics and social activity. The images of the heroines are presented in the form of artistic dolls made in numerous techniques by 15 highly regarded artists. The project commemorates outstanding women who had the courage to be ahead of their time and make the world a more beautiful and better place.

 

Project co-financed from the budget of the Mazovia Voivodeship


Выставка МАЗОВИЯ В ЮБКЕ представляет профили избранных женщин, которые внесли особый вклад в историю Мазовии, благодаря своим необыкновенным, часто новаторским достижениям в различных областях культуры, искусства, науки, спорта, политики и общественной деятельности. Изображения героинь представляются в виде художественных кукол, изготовленных в различных техниках 15 выдающимися художницами. Настоящий проект увековечивает память чрезвычайных женщин, которые осмелились быть впереди своего времени для того, чтобы сделать мир лучше и красивее.

 

Проект финансирован средствами из бюджета Мазовецкого воеводства
 

WYSTAWA LALEK ARTYSTYCZNYCH MAZOWSZE W SPÓDNICY

AN EXHIBITION OF ARTISTIC DOLLS MAZOVIA IN A SKIRT

ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КУКОЛ МАЗОВИЯ В ЮБКЕ

kurator /  curator / куратор  Aneta Popiel-Machnicka

wykonanie lalek / authors of the dolls / изготовление кукол  Maria Biernat, Karolina Byrska, Marta Górny, Ewa Graniak-Wosinek, Izabela Kłos, Natalia Kondratiuk, Agna Kurnatowska, Joanna Michalska, Jolanta Niedziela-Chudzik, Elena Ovcharova, Katarzyna Pietrzykowska, Justyna Skowyrska-Górska, Monika Szambelan-Althamer, Anna Szkudlarska, Małgorzata Trafimoff


siedziska i akcesoria / seats and accessories / сиденья и аксессуары  Maciej Sztolcman


opracowanie tekstów / exhibition texts / подготовка текстов

Zofia Jusiak


tłumaczenia / translation / перевод  Patryk Zacharzewski

współpraca graficzna / graphic design cooperation / графическое сотрудничество Mariusz Milewski


podziękowania / special thanks / особая благодарность  Rodzina Kubaniów, Dorota Borkowska, Beata Jewiarz,  Hanna Kluszewska, Ewa Asei-Dantoni, Violetta Popiel-Machnicka, Alina Burmistrova
koncepcja, opracowanie i projekt wystawy / exhibition concept, elaboration and project / концепция и разработка выставки  Aneta Popiel-Machnicka

Mecenasi eksponatów:

Gemius I PZL I Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim I Sirens konsultacje muzyczne & licencje autorskievisa.pl I Szkoła Podstawowa "Chocimska" I  Fundacja ORLEN I Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim spółka z o. o. I JEMS Architekci I Ballet Center : Anna Linnik & Sergey Basalaev I Centrum Medyczne Kobieta i Matka, lek. Marta Mączka I Fresh Sound Studio I Warsaw Pass I Natuli - dzieci są ważne  I No-Limits

Partnerzy wystawy:

Warszawska Organizacja Turystyczna I RDC I Jet Line

Wystawa pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

MWS mecenasi loga pion.jpg
logo mazowsze samo.jpg

MUZEUM DOMKÓW LALEK, GIER I ZABAWEK   muzeum@MuzeumDomkow.pl

bottom of page